• کابینۀ شخصی
Published on 25.01.2023 12:23

بعد از انتشار داده های تورم از استرالیا که رشد غیرمنتظره و قوی آن را نشان می داد، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA ) قوت گرفت، و در نتیجه از دلار استرالیا و به تبع آن از قیمت های این جفت حمایت کرد.

در عین حال، حتی با وجود روند صعودی، خرید فعال زیر سطح مقاومت 0.7130 توصیه نمی شود چراکه آمادگی خریداران برای ادامه رشد تا 0.7250 تنها پس از شکسته شدن و تثبیت قیمتها در بالای 0.7130 تایید خواهد شد. 
اما اگر سطح مقاومتی 0.7130 شکسته نشود، احتمال شروع یک کاهش اصلاحی تا 0.6940 وجود دارد.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها و دارایی های مختلف با فیبوگروپ!


FAQ