• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۳.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اسپانیا - تغییرات کمی جمعیت بی کار

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات کمی جمعیت بی کار

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری (با محاسبه ی نوسانات فصلی)

نظریه ی متخصصین، مبنی بر کاهش نرخ بی کاری در اسپانیا  و آلمان بوده، که همواره در صورت تثبیت، می تواند از تحکیمات نرخی یورو نیز، پشیبانی نماید. همچنین در طی انتشار این آمار، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی یورو نیز، مواجه خواهیم گردید.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز

نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش آتی نرخ این شاخص بوده، که همواره با تحکیمات نرخی واحد ارزی پوند استرلینگ، همراه خواهد گردید. به همین دلیل نیز، به موازات تثبیت این آمار و یا افزون تر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی شاخص مربوطه، نرخ پوند تحکیم خواهد یافت. اما به عرضه رسیدن داده های منفی، می تواند با تحت فشار قرار گرفتن کوتاه مدت تحرکات افزایشی پوند استرلینگ، همراه گردد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM

با توجه به استقرار داشتن نرخ این شاخص، بالا تر از ۵۰ نقطه ی نموداری، با بهبودی این حوزه رو به رو می باشیم. اما با در نظر گیری عدم اطمینان متخصصین، به افزایش های آتی این شاخص، تنها در صورت افزون تر رقم خوردن آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته، با تحکیمات قابل توجه دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود. اما در صورت منفی رقم خوردن این آمار، پایین تر از ۵۸ نقطه، با موجی تازه از همه گیره شدن فروش دلار، مواجه خواهیم گردید.

 

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - انتشار پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال

با توجه به اهمیت افزون این داده، به عنوان عامل تعیین چگونگی تمایلات تنظیم گر مالی و تغییرات آتی نرخ بهره ی این کشور، به موازات انتشار گزارش مورد نظر، با افزایش نرخ نوسانات واحد ارزی دلار مواجه خواهیم شد.