• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۵.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- پروتکل نشست سران بانک مرکزی استرالیا در رابطه با چگونگی سیاست گذاری های مالی و وامی (آگوست)
خواهشمند عطف تمرکز بازرگانان به پروتکل ماه آگوست نشست سران بانک مرکزی استرالیا در رابطه با چگونگی سیاست گذاری های مالی و وامی در این کشور می باشم. بر اساس تجربیات، انتشار داده ی مربوطه، همراه با افزایش فعالیت های معاملاتی واحد ارزی مورد نظر خواهد بود. به همین دلیل و در صورتی که به معامله با دلار استرالیا می پردازید، می بایست توجه بیشتری به گزارش مدنظر بورزید. 

-یادبود مریم مقدس (آلمان، فرانسه، ایتالیا)
ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- داده های سه ماه دوم سال در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی
در طول گذر جلسات معاملاتی اروپا، شاهد انتشار داده های سه ماه دوم سال در رابطه با تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی در آلمان خواهیم بود. با وجود تأثیرگیری بلقوه ی نرخ این واحد ارزی از داده های مربوطه، به دلیل تعطیل بودن بانک ها در سر تا سر اروپا در این روز، امکان نادیده گرفتن این داده از سوی بازار و بی تأثیر بودنش افزایش خواهد یافت.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- شاخص بهای مصف کننده (جولای)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا-  شاخص حجم خرده فروشی (جولای)
کمی دیرتر شاهد جلب توجه اکثریت بازار به چگونگی داده های مربوط به نرخ تورم در بریتانیا خواهیم گشت. یاد آورم که با وجود رشد مداوم اخیر سطح تورم در این کشور، هم اکنون در آستانه ی کاهش سطح این داده می باشیم و به سبب این کاهش، نرخ تورم سالانه نیز افت نموده است. کاهش آتی شاخص بهای مصف کننده
همراه با ابراز تأثیرات منفی بر واحد ارزی پوند استرلینگ خواهد بود.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تغییرات حجم خرده فروشی (جولای)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص تولیداتی Empire Manufacturing (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص بهای واردات (جولای)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار داده های ماه جولای در رابطه با تغییرات حجم خرده فروشی و شاخص تولیداتی ماه آگوست آمریکا مواجه خواهیم شد. در صورت بهبودیابی کلی شاخص های مورد نظر، احتمال تحکیم نرخی دلار ایالات متحده افزایش خواهد یافت. اما در صورت دریافت داده های تضعیف کننده، احتمال بر کاهش نرخ واحد ارزی دلار خواهد بود.