• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۶.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز اروپا، با پیش زمینه ی خبری چندان غنی مواجه نخواهیم بود. به همین دلیل نیز، سطح فعالیت های معاملاتی نیز، چندان افزون نخواهند بود. بدین سان، از اخبار جلسات معاملاتی آمریکا شروع می کنیم.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کننده (سپتامبر)
شاخص مورد نظر، از درجه ی اهمیت به جایی برخوردار بوده و بهبود یابی سطح داده های در پیش روی این شاخص، با ابراز تأثیرات مثبتی بر واحد ارزی دلار ایالات متحده، همراه خواهد بود. به همین دلیل نیز، رشد شاخص مربوطه، توان پشتیبانی کوتاه مدتی از نرخ این واحد ارزی را، دارا می باشد. همچنین یاد آورم، که این شاخص در طول ماه آگوست، به سطح ماکسیموم ۵ ماه اخیر خویش دست یافته است. پیامد چنین افزایشی، بیان گر احتمال افزون افت به زودش می باشد. 
تخمین اقتصاد دانان، مبنی بر کاهش آتی این شاخص از سطح ۱۲۲.۹ به ۱۱۹.۶ است.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن، در بازار اولیه (آگوست)
در طی ماه جولای، با افت سریع این شاخص، پس از رشد اخیرش مواجه بوده ایم. به همین دلیل نیز، تنها افزایش سطح این شاخص می تواند پشتیبانی کافی، از رشد آتی نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده را، به عمل آورد. با این حال، شاخص اطمینان مصرف کننده برای اعضای بازار، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- سخنرانی عضو گروه FOMC، لایونل برینارد (سپتامبر)
سخنرانی مربوطه، در رابطه با چگونگی خلق و خوی بازار کار در طی اجرای کنفرانس (اخلاق بازار کار: از عدم حضور چه رنج می بریم)، به انجام خواهد رسید. درجه ی اهمیت این گزارش مطبوعاتی چندان افزون نمی باشد.

ساعت ۱۹:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی نماینده ی هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، جانت یلن (سپتامبر)

سخن رانی مربوطه، در رابطه با نرخ تورم، ابهام گرایش و سیاست گذاری های مالی بوده، که در طی ۵۹ کنفرانس سالانه ی اتحادیه ی ملی اقتصاد و کسب وکار (NABE)، به وقوع می پیوندد. این پدیده از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار می باشد.