• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۶.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - انتشار نتایج تنظیمات نرخ بهره، به دست سران بانک مرکزی اروپا
ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ سود سرمایه گذاری 
ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ قرضه ی وام دهی
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
از نظر متخصصین بلومبرگ، احتمال تغییر یابی درصد نرخ بهره ی بانکی اروپا و نرخ سود سرمایه گذاری در این منطقه، در طی گزارش در پیش رو، بسیار ناچیز می باشد. همچنین یاد آورم، که عدم افزایش سطح این دو شاخص، با تاثیرات منفی بر نرخ واحد ارزی یورو، همراه خواهد بود. با این وجود، بیانیه های مابعد این نشست، که در طی کنفرانس مطبوعاتی امروز، به عرضه خواهند رسید، دارای درجه ی اهمیت بالایی می باشند. چگونگی تن گفتاری تنظیم گر مالی در طی سخنرانی، گویای آمادگی و یا عدم آمادگی بانک مرکزی، به منظور افزایش نرخ بهره، در چشم انداز دور مدت خواهد بود. بدین سبب نیز، مثبت نگری های همیشگی مارویو دراگی، توان استحکام بخشیدن، به افزایش های آتی نرخ گذاری های یورو اتحادیه ی اروپا را، دارا می باشد. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست های اولیه، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست های تکراری، به منظور دریافت بیمه ی بی کاری
پس از کاهش اخیرا شکل گرفته و منحصر به فرد سطح این شاخص تا سقف ۴۰ هزار عدد و در طی نشریات آماری تابستان گذشته، نظریه ی فعلی اقتصاد دانان، مبنی بر احتمال افزون افزایش کما بیش سطح شاخص مربوطه، در طی انتشارات در پیش رو می باشد. با وجود منطقی بودن این امر، پیش بینی دقیق واکنش های بازار، به چنین تغییراتی، امکان پذیر نمی باشد. بدین سبب نیز، در صورت افزون تر بودن سطح داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، با افت نرخی دلار این کشور مواجه خواهیم شد. همچنین لازم به ذکر است، که همراه با پایین تر رقم خوردن این آمار، از داده های تخمین یافته، تحکیم یابی بیشتر نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، امری مبرم، به شمار خواهد آمد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز حساب بازرگانی برون مرزی تجارت کالا
افزایش نرخ کسری این شاخص، در طی  نشریات آماری در پیش رو، سبب تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده خواهد گردید. با این وجود، در صورت بروز این افزایش ها، در چهار چوب آمار تخمین یافته، با تحت فشار قرار گرفتن بیش از حد این واحد ارزی، رو به رو نخواهیم شد.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم معاملات باز فروش مسکن
همواره یاد آورم، که شرایط کلی بازار ساخت و ساز و همچنین فروش مسکن ایالات متحده، در حال تضعیف یابی بوده و بدین سبب نیز، همراه با ادامه یابی کاهش های فعلی سطح این شاخص، در طی نشریات آماری در پیش رو، با افت نرخی دلار، مواجه خواهیم گردید. با توجه به منفی بودن داده های ماه های آگوست و جولای حجم فروش مسکن در سطح این کشور و همراه با ادامه یابی چنین روندی، با کاهش سطح تمایلات بازرگانان، به منظور سرمایه گذاری با استفاده از این واحد ارزی، مواجه خواهیم شد.