• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۹.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - پروتکل نشست سران بانک رزرو استرالیا RBA در رابطه با امور وامی و مالی

این پروتکل، حاوی شرحیات بسیار مفصلی، از شرایط مالی و اقتصادی استرالیا و همچنین خارج از مرز های این کشور بوده، که همیشه با بروز نوسانات چشم گیر نرخ این واحد ارزی و یا افزایش سطح فعالیت های معاملاتی جفت های ارزی دلار استرالیا، همراه نمی باشد. با این وجود، مثبت بودن محتوای این گزارش، می تواند با تحکیمات آتی نرخ گذاری های دلار این کشور همراه گردد.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط حوزه ی کسب و کار از IFO

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص سنجش شرایط جاری از IFO

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی از IFO

با در نظر گیری رشد مداوم این سه شاخص، در طی انتشارات ماقبل - ادامه یابی افزایش های آتی سطح داده های مربوطه، تحکیمات نرخی یورو اتحادیه ی اروپا را، به دنبال خواهد داشت. همچنین کاهش کما بیش نرخ این آمار، در طی انتشارات در پیش رو نیز، منجر به تضعیف ارزی یورو نخواهد گردید. تنها در صورت پایین تر رقم خوردن آمار آتی این سه شاخص، از سطح داده های اوایل سال جاری - افت نرخی یورو اتحادیه ی اروپا، میسر خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره به منظور ساخت و ساز

با در نظر گیری افزایش منحصر به فرد سطح این شاخص، در طی انتشارات ماه اکتبر - کاهش یابی نه چندان بلقوه ی داده های در پیش رو، توان تضعیف نمودن نرخ گذاری های واحد ارزی دلار را، دارا نمی باشند. در همین بین نیز، در صورت مثبت رقم خوردن آمار آتی، با توجه به تخمین های منفی متخصصین، با تحکیم یابی بلقوه ی نرخ گذاری های این واحد ارزی نیز، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب جاری تراز پرداختی

با در نظر گیری تأثیرات نه چندان عمیق تغییرات این شاخص، بر گرایش های نرخی دلار ایالات متحده و رشد بلقوه ی داده های سه ماه دوم سال این شاخص، منجر به تحت فشار قرار گرفتن تحرکات افزایشی نرخ گذاری های واحد ارزی دلار خواهد گردید. این در حالی است، که تنها در صورت بازگشت دوباره ی نرخ گذاری ها، به سطح داده های سه ماه دوم سال ۲۰۱۷، تحکیمات نرخی این واحد ارزی، امری مبرم به شمار خواهند آمد.