• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۹.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - سود خالص حساب بازرگانی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - حجم تولیدات صنعتی

با توجه به مثبت بودن پیش بینی ها، در رابطه با افزایش مداوم این دو شاخص مهم اقتصادی، تحکیمات نرخی یورو در طی انتشار این آمار، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سطح بی کاری

در پی افزایش اخیر نرخ این شاخص تا سقف ٪۸.۷، با سقوط فعلی اش، مواجه می باشیم. چنین امری به عنوان یکی از عوامل اصلی تحکیمات ارزی یورو، به حساب می آید.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - حجم ساخت مساکن نوساز

افزایش های اخیرا شکل گرفته ی نرخ این شاخص، به عنوان یکی از علایم کاهش های امکان پذیر سطح داده های ماه دسامبر، به شمار می آیند. اما با توجه به افزایش های فعلی قیمت نفت، احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی دلار کانادا، بر اثر کاهش آتی سطح داده های در پیش روی این شاخص، چندان امکان پذیر، جلوه نمی نماید.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد موقعیت های شغلی موجود، در سطح بازار اشتغال از JOLTS

رشد نرخ این شاخص، با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده همراه خواهد گردید. چرا که متخصصین احتمال افزایش سطح این شاخص، بالا تر از ۶ میلیون را، نقض نمی نماید. چنین امری نیز، می تواند با افزایش های کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار، همراه گردد. اما در صورت کاهش نرخ این شاخص، با تضعیف یابی این واحد ارزی، برخورد خواهیم نمود.