• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۷.۰۳ ۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

تقویم اقتصادی امروز معاملات تقریبا خالی بوده و نرخ نوسانات ارزی شاید افزایش چندانی نیابد. تغییرات شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده نیز، می توانند با افزایش نرخ این نوسانات، همراه گردند.

 

ساعت ۰۲:۱۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، راندال کوار

این سخنرانی، در رابطه با چگونگی دفاع از مصرف کننده گان، در مقابل استفاده ی بیش از اندازه ی کسب و کار کوچک از وام بانکی بوده، که مربوط یکپارچگی سازی مالی در سطح کشور می باشد. این داده از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییر یابی دستگاه مالی М3

با وجود اهمیت نه چندان افزون این آمار، در صورت افزایش بلقوه ی نرخ این شاخص، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد نمود. افزایش ٪۵ و یا بیشتر نرخ این شاخص، تحکیمات نرخی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص اطمینان مصرف کننده گان

با توجه به افزایش های ماه فوریه ی این شاخص، که با دست یابی نرخ گذاری ها، تا سطوح ماکسیموم موضعی شاخص مربوطه، همراه گردیده، در صورت ادامه یابی چنین روندی، می توان با تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده، برخورد نمود. نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش ۰.۴ نقطه ای نرخ این شاخص بوده، که تا سطح ۱۳۱.۲ ادامه خواهد یافت. تحقق یابی چنین امری، می تواند با تحکیمات نرخی دلار، همراه گردد. در صورت کاهش ۲ نقطه ای نرخ این شاخص نیز، نرخ گذاری های دلار، تضعیف خواهند یافت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه  FOMC، رافائل بوستیک