• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۱.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات کارخانه ای

نظریه ی متخصصین Bloomberg، مبنی بر افزایش نرخ سالانه ی این دو شاخص بوده، که همراه با ابراز تاثیراتی مثبت بر نرخ گذاری های پوند، همراه خواهد گردید. تثبیت این آمار و یا افزون تر رقم خوردن داده های در پیش رو از آمار تخمین یافته ی این دو شاخص، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

این سخنرانی در طی اجرای کنفرانسی در حظور برندگان Generation Euro Students' Award، به وقوع خواهد پیوست. با توجه به عدم ارتباط این سخنرانی، با سیاست گذاری های مالی اتحادیه ی اروپا، نشریه ی مورد نظر از درجه ی اهمیت پایینی برخوردار خواهد گردید.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - داده های مربوط به تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی، از NIESR

با توجه به سه ماهه بودن آمار این داده، می توان با واکنش سرد بازار به تغییرات در پیش روی این شاخص نیز، برخورد نمود. تغییر شدید نرخ داده های مورد نظر می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند، همراه گردد. افزایش نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی پوند استرلینگ بریتانیا را، به همراه خواهد داشت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کنندگان، بدون در نظر گیری بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

افزایش نرخ این دو شاخص، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. در این بین با توجه به نظریه ی مثبت متخصصین، در رابطه با افزایش قابل ملاحظه ی نرخ داده های در پیش رو، می توان با افزایش نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، در پی به عرضه رسیدن این آمار، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - داده های وزارت انرژی ایالات متحده، در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

کاهش آتی حجم ذخایر نفتی می تواند با تحکیمات ارزی قیمت نفت، همراه گردد. در طی به عرضه رسیدن این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی قیمت نفت نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - محتوای پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال

مثبت جلوه نمودن چشم انداز های میان مدت و بلند مدت رشد اقتصادی، در ایالات متحده می تواند با تحکیمات ارزی دلار این کشور، همراه گردد.