• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۷.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - پروتکل نشست بانک ذخایر استرالیا، در رابطه با سیاست گذاری های مالی و وامی

این گزارش به عنوان چکیده ی مفصلی از شرایط اقتصادی منطقه، به شمار می آید. متخصصین بر اساس این داده، چگونگی روند و تناسب میان سیاست گذاری های وامی با نرخ تورم را، محاسبه می نمایند. همراه با عرضه ی این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، مواجه شد.

 

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی یوان چین - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی یوان چین - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی (از اوایل سال)

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی یوان چین - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

نظریه ی متخصصین، تنها مبنی بر افت حجم تولیدات ناخالص داخلی چین بوده، که با توجه به افزون تر بودن نرخ داده های پیشین این شاخص، بالا تر از میانگین متوسط آمار سالانه، تضعیف یابی شرایط اقتصادی این کشور، بعید به نظر می رسد. در این بین افت حجم تولیدات ناخالص داخلی این کشور، می تواند نه تنها با افت یوان، بلکه وخیم شدن شرایط موجود در بازار کالا و سرمایه ی این کشور نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سطح بی کاری

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر سطح میانگین متوسط دستمزد کارمندی

بهبود یابی شرایط کلی بازار کار بریتانیا، می تواند با تحکیم یابی نرخ پوند استرلینگ، همراه گردد. طبق نظریه ی متخصصین، نرخ کلی سطح بی کاری، کاهش نخواهد یافت. اما احتمال افزایش بیشتر نرخ دستمزد ماهیانه، بسیار افزون به نظر می رسد.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار از دانشکده ی ZEW

نرخ شاخص تمایلات کسب و کار آلمان و اتحادیه ی اروپا در حال کاهش می باشد. ادامه یابی افت این شاخص، می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم عملیات مالی با استفاده از اوراق بهادار خارجی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم سفارش های تولیداتی

افت داده های آتی این دو شاخص و کاهش یابی قیمت نفت می تواند با تضعیف نرخی واحد ارزی دلار کانادا، همراه گردد. در صورت افزایش نرخ این دو شاخص و قیمت نفت، می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا رو به رو شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های جدید ساختمانی

افزایش نرخ آتی این دو شاخص، با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده، همراه خواهد گردید. در این بین، با در نظر گیری افت اخیر داده های این دو شاخص، به موازات عرضه ی داده های منفی می توان، با تضعیف یابی ارزی دلار ایالات متحده نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ضریب قدرت باروری تولیداتی

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیداتی صنعتی

افزایش کلی نرخ این دو شاخص، با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC جان ویلیامز

ساعت ۱۷:۰۰واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC