• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

روز استقلال ایالات متحده

 

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات از AiG

نرخ این شاخص، در طی انتشارات ماه می افزایش یافت. ادامه یابی این افزایش نیز، تحکیمات بیشتر نرخ گذاری های دلار استرالیا را به دنبال خواهد داشت. در صورت منفی رقم خوردن آمار در پیش رو، نرخ گذاری های دلار استرالیا، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص مشتق PMI

 

نرخ این دو شاخص، در طی انتشارات ماه می افزایش قابل توجهی یافت. عدم افزایش آتی نرخ این دو شاخص نیز، نرخ گذاری های ین را، تحت فشار قرار خواهد نمود. در طی پی به عرضه رسیدن آمار مورد نظر، با افزایش نرخ نوسانات ارزی ین مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم خرده فروشی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سود خالص حساب بازرگانی تبادلات خارجی

مثبت رقم خوردن نرخ این دو شاخص، تنها به موازات افزایش آتی نرخ شاخص کسب و کار خدماتی استرالیا، منجر به تحکیمات ارزی دلار استرالیا خواهد گردید.

 

ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه، ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان، ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا

شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

شاخص مشتق PMI

این آمار نهایی می باشند و تنها در صورت متغییر رقم خوردن نرخ این آمار، از سطح داده های دیر تر تخمین یافته، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو مواجه شد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI

افزایش آتی نرخ این دو شاخص، تحکیمات ارزی پوند را به دنبال خواهد داشت. اما در صورت افت ناگهان داده های در پیش رو ی این آمار، می توان با تضعیف یابی پوند برخورد نمود. چرا که هم اکنون با شرایط نا به سامان اقتصادی بریتانیا نیز، رو به رو می باشیم.