• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

نظریه ی متخصصین، مبنی بر کند شدن روند افزایشی نرخ این شاخص بوده، که در صورت تثبیت یابی می تواند منجر به کاهش نرخ ایتن شاخص، تا مینیموم ۷ سال گذشته، سوق دهد. بروز چنین امری نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. به موازات عرضه ی این آمار نیز، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند، مواجه شد.

 

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - تنظیمات نرخ بهره ی Libor

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی فرانک سوئیسسنجش سیاست گذاری های مالی و وامی بانک ملی سوئیس

با توجه به بعید بودن تغییرات به زود نرخ بهره ی بانک سوئیس، می بایست به چگونگی محتوای بیانیه های مابعد سران این بانک، در رابطه با تغییرات سیاست گذاری های مالی و وام کشور، توجه نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی، با محاسبه ی هزینه ی حمل و نقل

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی، بدون محاسبه ی هزینه ی حمل و نقل

نرخ این شاخص چندی پش، افزایش شدیدی نمود و تثبیت یابی نظریه ی متخصصین، در رابطه با کاهش امکان پذیر نرخ این شاخص، نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار نخواهد نمود. ادامه یابی افزایش فعلی نرخ این شاخص، با تحکیمات آتی پوند همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر تعداد جمعیت شاغل از ADP

افزایش آتی نرخ این شاخص، با تحکیمات ارزی دلار کانادا همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

در طی ماه آگوست با کاهش شدید نرخ این شاخص، برخورد نمودیم.در صورت افزایش آتی نرخ این شاخص، تا سطح ۱۷.۵، باعدم تغییرات شدید نرخ نوسانات ارزی دلار، مواجه خواهیم شد. در حالی که، افزایش قابل توجه نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

این شاخص تاثیر نه چندان افزونی بر تغییرات نرخی دلار را، دارا بوده و منفی رقم خوردن این آمار می تواند نرخ گذاری های دلار را، تحت فشاری کوتاه مدت قرار نماید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی

در طی چهارماه اخیر، با کاهش نرخ این شاخص مواجه بودیم. افت آتی این شاخص نیز، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود. چرا که نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش آتی نرخ شاخص مورد نظر می باشد. درجه ی اهمیت این آمار پایین بوده و با توجه به افت کلی سطح تقاضای دلار - بروز هر گونه نکته ی منفی، می تواند با تضعیف یابی نرخ این جفت ارزی همراه گردد.