• کابینۀ شخصی

Gold Daily الگوی سرو شانه در راس بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

اهداف بلند مقاله ی قبلی، در رابطه با تحکیمات نرخی طلا، درست از آب در آمدند. چرا که با افزایش 400 نقطه ای قیمت این دارایی برخورد نمودیم. افزایش های نرخی تا برخورد با خط ترند گرایش های افزایشی ماه فوریه ی 2017 ادامه یافته اند و همواره هفته ای است که در حال کاهش یابی می باشند.

با توجه به سقوط خطوط شاخص نوسان گر stochastic به سمت محدوده ی اشباع فروش و همچنین کندل های کاهشی بسیار حجیم هفته ی اخیر، احتمال بروز کاهش های بیشتر نرخ طلا را، افزایش می دهد. یکی دیگر از نشانه های شکل گیری چنین سناریویی، شامل الگوی گرایشی سر و شانه در راس بازار، به حساب می آید.

بدین سبب در پی نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1324.0 و یا همان خط EMA-200 نمودار 4 ساعته و تنها در صورت عبور خطوط شاخص نوسانگر (در نمودار 24 ساعته) از %20 اشباع فروش این دارایی، با ادامه یابی افت های فعلی در آینده ای نزدیک برخورد خواهیم نمود. یعنی هم رنگ با گرایش های نزولی 25 ژانویه ی سال جاری.

واگرایی شکل گرفته در نمودار 4 ساعته، به عنوان یکی دیگر از علایم این افت به زود، به حساب می آید. با این وجود و با توجه به شرایط فعلی خطوط شاخص نوسان گر این نمودار، احتمال بروز افزایش های تصحیحاتی را نیز، بعید نمی پنداریم. چنین افزایش تصحیحاتی می تواند در محدوده ی کانال گرایش های افقی 1350.0–1324.0، به وقوع بپیوندد. یعنی تست استقامتی ابر های ایچیموکو و یا همان SMA-5 در نمودار 24 ساعته، که با نفوذ مابعد نرخ طلا، پایین تر از سطح پشتیبانی 1324.0 نیز، همراه خواهد گردید. به یاد داشته باشید که این سطح با خط گردنه ی الگوی یاد شده هم سطح می باشد.

افول در پیش رو و یا همان افت 25 ژانویه تا خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی فوریه ی سال 2017، ادامه خواهد یافت. یعنی تا سطح 1308.0، 1295.0 و حتی 1282.0. سطح پشتیبانی 1282.0، از طریق خط شاخص EMA-200 نمودار 24 ساعته و همچنین ابره ای شاخص ایچیموکو ی نمودار هفتگی نیز، پشتیبانی می گردد. علاوه بر این محدوده ی یاد شده با محدوده ی تصحیحاتی 38.2%-61.8% شبکه ی فیبوناچی نیز، هم سطح می باشد. این شبکه طبق آخرین ضربان نرخی نمودار هفتگی ترسیم گردیده است.

 این سناریو، در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسانگر stochastic (در نمودار هفتگی)، پایین تر از محدوده ی %80 اشباع خرید این دارایی، اثبات می گردد. این سیگنال می تواند به عنوان نشانه ای مهم به منظور بازگشایی معاملات فروش طلا، به حساب آید. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها پایین تر از سطح 1282.0، احتمال ادامه یابی افت های ما بعد، تا خط زیرین کانال گرایش های افزایشی فوریه ی 2017 نیز، افزایش خواهد یافت. این خط از طریق شاخص EMA-200 نمودار هفتگی، پشتیبانی می گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1350.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1324.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1440.0
 • 3 مقاومت:1400.0
 • 2 مقاومت:1365.0
 • 1 مقاومت: 1350.0
 •  نرخ کنونی: 1336.0
 • 1 پشتیبانی: 1324.0
 • 2 پشتیبانی: 1308.0
 • 3 پشتیبانی: 1282.0
 • 4 پشتیبانی: 1240.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.