• کابینۀ شخصی

USOIL Daily تحرکات تصحیحاتی – آیا زمان خریداری است؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در حال حاضر، با تصحیحات افزایشی قیمت نفت بر فراز بازه ی پشتیبانی 66.00–65.50، مواجه هستیم. تحکیمات آتی کندل های 24 ساعته، بر فراز سطح 67.00، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %20 اشباع فروش، احتمال وسعت یابی ضربان تصحیحاتی و موقت را افزایش خواهد نمود. چنین افزایشی می تواند تا مقاومت خط SMA-5 (D1) و سطح 68.00 نیز، ادامه یابد. بازگشت نرخ گذاری ها پس از برخورد با این سطح می تواند منجر به ادامه یابی گرایش های فلت، مابین سطوح کانال گرایشی 65.50–68.00 گردد.

تحکیمات نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (D1) و سطح 68.00، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %20 اشباع خرید، احتمال رشد بیشتر نرخ گذاری های نفت را، در چشم اندازی میان مدت افزایش خواهد نمود. در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 65.50، می تواند منجر به افت نرخ نفت تا مینیموم 22 می سال جاری گردد.

با توجه به نمودار 4 ساعته ی نفت و با توجه به فشرده شدن نوسانات این دارایی، مابین کانال گرایش افقی 67.790–65.80، به موازات نزدیک تر شدن خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی %50 اشباع بازار،با نا معلوم بودن گرایش های کوتاه مدت مواجه می باشیم. نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید ، به موازات تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، می تواند با ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و بازه ی 68.00–69.00 نیز، همراه گردد.

اما تا قبل از تحکیم یابی کندل های 24 ساعته، بر فراز سطح 68.00، می توان با ادامه یابی افت میان مدت قیمت نفت، تا مرز پایینی محدوده ی میانه ی کانال گرایش های افزایشی جولای 2017 نیز، برخورد نمود. یعنی تا پشتیبانی 64.00. در این بین با احتمال ادامه یابی گرایش های افقی نرخ گذاری ها، مابین خطوط کانال گرایشی 65.50–68.00 نیز مواجه هستسم. علاوه بر این می توان با ادامه یابی افزایش های کند نرخ گذاری ها، مابین محدوده ی میانه ی کانال گرایش های افزایشی جولای 2017 نیز، رو به رو شد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 67.70، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 65.80، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 73.00
 • 3 مقاومت: 70.00
 • 2 مقاومت: 69.00
 • 1 مقاومت: 67.70
 •  نرخ کنونی: 66.77
 • 1 پشتیبانی: 65.80
 • 2 پشتیبانی: 64.00
 • 3 پشتیبانی: 62.00
 • 4 پشتیبانی: 58.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.