• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۹.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به خالی بودن پیش زمینه ی خبری روز دوشنبه، ادامه یابی عملکرد داده های آماری جمعه را، در طول این روز معاملاتی نیز، شاهد خواهیم بود. در طی انتشار آمار اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده، در روز جمعه، با افت نرخی این واحد ارزی، تا سطح پشتیبانی ۹۴.۰۴، مواجه گردیده ایم. با این حال عدم ادامه دادن به خرید این دارایی، فعلا چندان معقولانه نخواهد بود. چرا که، افت های فعلی دلار، بیشتر تصحیحاتی بوده و همانند شانسی به منظور بازگشایی معاملات دوباره ی خرید این دارایی، به حساب می آید. با توجه به آنالیز تکنیکی و کشف پیکر بندی کندلی (هارامی)، مندرج در نمودار ۲۴ ساعته ی شاخص دلار، و ضعیف بودن سیگنال فروش معاملات کنونی، به منظور بازگشایی این معاملات می بایست فعلا، در انتظار پیدایش کندل های تثبیت گرایش، بنشست. 

پیش زمینه ی خبری این هفته ی ایالات متحد، تغیرات ناچیز بوده و تنها در طی انتشارات آماری روز جمعه، با داده های ماه اکتبر تغییرات حجم خرده فروشی، در این کشور، رو به رو خواهیم شد. به همین دلیل نیز، داده ها و اخبار مهم امروزه، شامل آمار اقتصادی چندی از کشور ها و بیانیه ی ایالات متحده، در رابطه با چگونگی ادامه یابی هم کاری ها با ترکیه و کره ی شمالی، خواهند بود. از نظر تکنیکی و در طول این هفته، احتمال بروز نوسانات شاخص دلار ایالات متحده، مابین بازه ی ۹۴.۰۴-۹۳.۱۰، افزون خواهد بود.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده
با توجه به عدم بازگرد نرخ گذاری ها، از سطح مینیموم موضعی فعلی، معاملات فروش این جفت ارزی، از اولویت بیشتری برخوردار می باشند. همچنین با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز و احتمال بسیار پایین افزایش نرخ نوسانات این جفت ارزی، ارزیابی سطوح هدفی و بازگشایی معاملات، فعلا چندان معقولانه جلوه نخواهند نمود. به همین دلیل نیز، با در نظر گیری چندی از سناریوهای ممکن، به معامله می پردازیم:
۱- در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۱۷۲۴، به فروش این جفت ارزی تا سطح ۱.۱۷۰۰، می پردازیم.
۲- در صورت افزایش تصحیحاتی نرخ، به سطح ۱.۱۷۴۷، به فروش این جفت ارزی، تا سطح ۱.۱۷۲۴، خواهیم پرداخت.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
در حال حاظر، با پیدایش کانال گرایش های افقی هفته ی در پیش رو، که شامل سطوح پشتیبانی و مقاومت ۱۱۳.۲۶-۱۱۲.۴۴ می باشد، مواجه گردیده ایم. فعلا با بازگشت نزولی نرخ گذاری ها، مواجه نمی باشیم. پشتیبانی اعضای بازار، از سطح ۱۱۳.۰۰، بیشتر شبیه تله ایست، که به منظور به دام اندازی فروشندگان، به انجام رسیده است. در صورت عملکرد این تله و نفوذ نرخ به سطح مربوطه، با تجدید یابی سطح ماکسیموم موضعی معاملات روزانه، مواجه خواهیم شد. چرا که در صورتی، که با بازگشایی معاملات فروشنده ی عمده ی این جفت ارزی برخورد می نمودیم، با تجدید سطح مینیموم موضعی جمعه ی پیش نیز، مواجه می گشتیم. 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
 چگونگی راهبرد در پیش روی معاملات این جفت ارزی، فعلا، مبهم به نظر می رسد. چرا که، در حال حاظر، با دستیابی نرخ گذاری ها، به سطوح پشتیبانی تکنیکی گرایش های این جفت ارزی، مواجه گردیده ایم و در پی چنین تحرکاتی، احتمال بروز تصحیحات نرخی افزایشی GBP/USD نیز، افزون تر می گردد. با توجه به ادامه یابی تحرکات نرخی فعلی، پایین تر از خط گرایش ۲۰ سپتامبر، با در نظر گیری چند سناریوی ممکن، به معامله می پردازیم.
در صورت بازگشت نزولی نرخ گذاری ها، پس از اصابت با سطح ۱.۳۱۶۵ و یا نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به سطح ۱.۳۰۷۵، می توان به بازگشای معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت.