• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۳.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پیش زمینه خبری موجود، ناچیز بوده و اکثریت بازار، در انتظار آمار مربوط، به تغییرات بودجه ی فدرال ایالات متحده، نشسته اند. با این وجود، تمایلات خریداران USDX، هنوز تغییری نیافته است. همچنین سطح پشتیبانی ۹۴.۰۴ نیز، هنوز شکاف نیافته و هدف فعلی معاملات شامل سطح مقاومت ۹۵.۸ نموداری می باشد. با توجه به عدم استقرار فعلی نرخ گذاری های این دارایی (مندرج در تایم فریم هفته گی)، در محدوده ی سقف بازار، از در نظر گیری پیکر بندی های کندلی انعکاس گرایش، اجتناب می ورزیم.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده

باز گرد صعودی نرخ گذاری ها را، پس از برخورد با سطح پشتیبانی موضعی موجود، هنوز رصد ننموده ایم. از فروش این جفت ارزی، فعلا اجتناب می ورزیم. هدف تکنیکی معاملات فعلی، شامل سطح ۱.۱۴۰۰ می باشد. مدت زمان دست یابی نرخ گذاری ها، به این سطح چندان معلوم جلوه نمی نماید. چرا که احتمال بروز چنین جهشی و دست یابی نرخ گذاری ها، به این سطح هدفی، در طول روزهای آتی و در پی انتشار داده های آماری مربوط به مناطق اروپا و یا ایالات متحده، بسیار افزون می باشد. با توجه به گزارش های فردای اتحادیه ی اروپا، در رابطه با چگونگی نرخ تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی ۳ ماه سوم سال این منطقه و در صورت منفی رقم خوردن آمار مربوطه، با بروز کاهش های بلقوه ی نرخ گذاری های EUR/USD، رو به رو خواهیم شد.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

باز گرد نزولی نرخ گذاری ها را، پس از برخورد با سطح مقاومت موضعی موجود، هنوز رصد ننموده ایم. با وجود جاذبه ی بسیار افزون موجود، در حوالی سطح ۱۱۴.۰۰ نموداری، هنوز با پیدایش فروشنده ی عمده، در طی ۳ هفته ی پیش و در حوالی این محدوده، رو به رو نمی باشیم. این بدین معنی است، که در آینده با بروز افزایش های بیشتر سطح نرخ گذاری های این جفت ارزی، مواجه خواهیم شد. سطح هدفی معاملات را، فعلا در حوالی سطح ۱۱۶.۰۰ نموداری اسکان می دهیم. و ادامه یابی به اجرای این معاملات، تنها پس از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح مقاومت ۱۱۴.۰۰ نموداری، معقولانه جلوه خواهند نمود. و یا می توان پیش از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱۱۳.۵۲ نموداری، به معاملات خرید ادامه داد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

همراه با کاهش سطح کسری سود خالص حساب بازرگانی ماه سپتامبر بریتانیا، با تحکیم یابی بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی رو به رو گردیده ایم. با این وجود، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی خریداران نیز، برخورد ننمودیم.

بدین سبب، با به دام افتادم نرخ گذاری ها، در بازه ی معاملات ی ۱.۳۳۰۰-۱.۳۱۰۰ نموداری، مواجه گردیده ایم. خاطر نشانم، که سطح ۱.۳۲۰۰ شامل خط میانه ی کانال گرایش های فعلی این جفت ارزی نیز می باشد. در طی معاملات روز جمعه، با عدم شکست همین خط مورد نظر مواجه گردیده ایم.

یکی از موانع موجود در میان راه بازگشایی معاملات فروش این جفت ارزی، شامل خط گرایش ماه های مارچ-آگوست این جفت ارزی بوده، که تا قبل از شکست یابی اش، با احتمال افزون ادامه یابی بروز نوسانات افقی، برخورد خواهیم نمود.