• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۳.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی اجرای جلسات معاملاتی امروز آسیا، با افزایش منحصر به فرد نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، تا سطح ماکسیموم موضعی این جلسات معاملاتی، رو به رو گردیده ایم. دلیل این افزایش نیز - پیروزی کاندیدای دموکرات سنای آلاباما، داگ جونس به شمار می آید. پیروزی ۵۱ درصد آرای دموکرات ها، علیه ۴۹ درصد آرای جمهوری خواهان سنای این ایالت، به ناهموار تر نمودن پروسه ی اجرایی قوانین وضع شده ی جمهوری خواهان، خواهد انجامید. بروز چنین امری، اجرای آتی اصلاحات مالیاتی را نیز، نا هموار تر خواهد نمود. با این وجود، احتمال همه گیره شدن فروش این واحد ارزی در آینده ای نزدیک، چندان امکان پذیر، به نظر نمی رسد.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

تا قبل از به عرضه رسیدن نتایج نشست سیستم ذخایر فدرال، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره، بازه ی نوسانات نرخی، بیشتر از ۵۰ نقطه ی نموداری، افزایش نخواهد یافت. یعنی تحرکات نرخی، ما بین مقاومت ۱.۱۷۸۰ و پشتیبانی ۱.۱۷۳۰ نموداری.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به بازه ی پشتیبانی ۱.۱۷۰۵.۱.۱۷۲۰ ، با ادامه یابی افت های آتی، تا سطح ۱.۱۶۰۰، مواجه خواهیم شد. اما همراه با تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح ۱.۱۷۲۰، می توان به خرید این جفت ارزی، تا سطح ۱.۱۸۲۰ نموداری پرداخت.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری های این جفت ارزی، همواره در حال نوسان سازی، مابین کانال گرایش های افزایشی ۲۷ نوامبر می باشند. ابهامات شکل گرفته ی اخیر گرایش های این جفت ارزی نیز، به دلیل انتظارات بازار به منظور دریافت نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره، به وقوع پیوسته است. بدین معنی، که در طی اجرای معاملات امروز این جفت ارزی با انعکاس تصحیحاتی نرخ گذاری ها، پس از اصابت با سطح مقاومت ۱۱۳.۵۰ و یا تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از این سطح و افزایش های ما بعد شان، تا سطح ۱۱۴.۳۰ نموداری، مواجه خواهیم شد.

احتمال دست یابی نرخ گذاری ها، به مقاومت ۱۱۴.۳۰، در پی به عرضه رسیدن نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره نیز، بسیار افزون، جلوه می نماید.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده

در حال حاضر، معاملات فروش این جفت ارزی از اولویت بیشتری برخوردار می باشند. چرا که خریداران، همواره درحال تضعیف یابی می باشند. به همین دلیل نیز، می بایست به کشف نقاط مطمئن نموداری، به منظور اجرای معاملات فروش این جفت ارزی پرداخت. در صورت اجرای معاملات خرید نیز، تنها از سطوح کانال گرایش های افقی نرخ گذاری های میان روزی، استفاده نمایید. بهترین شرایط، به منظور اجرای معاملات این جفت ارزی نیز، به ساعت ۰۹:۳۰ به وقت گرینویچ (انتشار داده های بازار کار بریتانیا) و به ساعات ۲۰:۰۰-۱۹:۰۰ GMT (انتشار نتایج تنظیمات نرخ بهره ی FOMC)، فراهم خواهند گردید.

 

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و ین ژاپن

در حال حاضر، منتظر دست یابی نرخ گذاری ها، به بازه ی ۱۳۸.۰۰-۱۳۵.۰۰، می باشیم. انعکاس های نزولی نرخ گذاری ها نیز، پس از هر بار برخورد با سطح ۱۳۴.۰۰،  با نیروی کم تری، به انجام می رسند. افزایش های بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، تنها پس از نفوذ صعودی نرخ گذاری ها، به سطح ۱۳۴.۰۰، میسر خواهد بود.