• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۵.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در طی سه روز اخیر با سقوط ناگهانی و بسیار افزون نرخ دلار ایالات متحده، برخورد نمودیم. این افت تا محدوده ی پشتیبانی کلیدی ۸۸.۴۵-۸۸.۳۵ نموداری، ادامه یافت. افزایش نرخ این شاخص، بالا تر از سطح مقاومت موضعی موجود، چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. چرا که گرایش میان مدت دلار، نزولی می باشد.

تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح پشتیبانی موضعی، می توان با تصحیحات افزایشی کوتاه مدت نرخ دلار، تا بازه ی ۸۸.۸۵-۸۸.۸۰ و حتی ۸۹.۲۵-۸۹.۱۰ نموداری نیز، مواجه شد.

با این وجود احتمال ادامه یابی افت های میان مدت دلار، همواره افزون جلوه می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها در طی معاملات دیروز، به سطح مقاومت موضعی ۱.۲۵۲۵-۱.۲۵۱۰ نموداری، دست یافته اند. خریداری این جفت ارزی همواره، معقول جلوه نخواهد نمود، چرا که ظرفیت رشد نرخی یورو، تقریبا به پایان رسیده است. تنها در صورت افزایش بیشتر نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی ۱.۲۵۲۵-۱.۲۵۱۰ نموداری و یا تحکیم یابی نرخ یورو، بالا تر از محدوده ی ۱.۲۴۶۵-۱.۲۴۷۰، می توان به بازگشایی معاملات خرید پرداخت. در پی کاهش یابی تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا محدوده ی ۱.۲۴۷۰-۱.۲۴۶۵ نموداری نیز، می توان با افزایش یابی دوباره ی نرخ گذاری ها، برخورد نمود.  در صورت شکل گیری سناریوی تصحیحاتی و بازگشایی مابعد معاملات خرید این جفت ارزی، با اسکان دستورات stop-loss، با فواصل کوتاه، می توان نسبت ریسک/بهره ی معاملات را، به شکل مثبتی تغییر داد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

رشد اخیر نرخ گذاری ها، بالا تر از بازه ی ۱.۴۰۰۰-۱.۳۹۹۰ نموداری، احتمال ادامه یابی افزایش های آتی را، بیشتر می نماید. اما با در نظر گیری تحرکات کنونی نرخ گذاری ها، ما بین سطوح کانال گرایشی افقی ۱.۴۰۸۰-۱.۴۰۴۰ نموداری، می توان از بازگشایی معاملات خرید پوند، فعلا اجتناب ورزید.

در حال حاضر احتمال کاهش یابی تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا محدوده ی پشتیبانی ۱.۴۰۱۵-۱.۴۰۰۰ نموداری، افزون جلوه می نماید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

دست یابی بینی شده ی نرخ گذاری های این جفت ارزی، به سطوح ۱۰۶.۳۰ و ۱۰۷.۳۰ همواره به وقوع پیوسته. به همین دلیل نیز، می توان از بازگشایی معاملات فروش فعلی این جفت ارزی، اجتناب ورزید.

اما گرایش های میان مدت نرخ گذاری ها، نزولی به حساب می آیند. به همین دلیل نیز، احتمال افزایش های تصحیحاتی نرخ گذاری ها، در آینده ای نزدیک، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. به همین دلیل نیز، از فروش این جفت ارزی به نرخ فعلی بازار، پرهیز می نماییم.