• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۲۶.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

خریداران همواره توانستند، نرخ گذاری های دلار را، تا قله ی ۹۰.۶۵ نموداری، افزایش نمایند. شکسته شدن این سطح مقاومتی مبنی بر ادامه یابی گرایش های افزایشی، تا سطوح ۹۱.۴۵-۹۱.۱۵ نموداری می باشد. در نزدیکی این محدوده با عبور خط ترند گرایش های کلی، مواجه می باشیم. چنین امری اهمیت بازه ی نرخی مربوطه را، افزایش می نماید.

نرخ گذاری ها هم اکنون در حال تست نمودن سطح مقاومت ۹۱.۰۰ نموداری می باشند. احتمال بروز جهش های صعودی نرخ این جفت ارزی نیز، همواره افزون، به نظر می رسد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها همواره تا پشتیبانی بازه ی ۱.۲۱۶۵-۱.۲۱۵۵ نموداری، افت نموده اند. هر چند که به منظور ادامه یابی سقوط یورو، به ارائه ی آمار منفی بیشتری، نیاز است.

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی سرمایه گذاری بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ درصدی وام بانکی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

 با توجه به احتمال ناچیز تغییرات نرخ بهره ی بانکی و درصد نرخ بهره ی سپرده گذاری در اروپا، توجه اکثریت بازار به محتوای کنفرانس مطبوعاتی مابعد نشست سران بانک مرکزی، معطوف خواهد گردید. بیانیه های مابعد ماریو دراگی نیز، از تاثیرات افزونی بر تغییرات نرخی این جفت ارزی، برخوردار می باشد

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز در حال تست نمودن سطح ۱.۳۹۲۰ (بازه ی پشتیبانی ۱.۳۹۲۰-۱.۳۹۰۰ نموداری)، می باشند. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از سطح ۱.۳۹۹۰، می تواند با افزایش های ما بعد پوند، تا سطح ۱.۴۰۰۰ نموداری، همراه گردد. چنین امری منجر به ادامه یابی افزایش های نرخی، در چشم اندازی میان مدت خواهد گردید.

با این وجود احتمال افت بیشتر نرخ گذاری های پوند-دلار نیز، تا سطوح ۱.۳۸۵۰-۱.۳۷۸۰ و حتی ۱.۳۷۱۵ نموداری، بسیار افزون جلوه می نماید.