• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۷.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

انعکاس گرایشی و یا تحرکات تصحیحاتی؟

شاخص دلار ایالات متحده USDX

در پی تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح ۹۵.۰۰ نموداری، با تقویت یابی قوه ی تجاری فروشندگان و کاهش یابی سطح تقاضای دلار، برخورد نمودیم.

تنها در صورت افت دلار، پایین تر از سطح ۹۴.۷۵ نموداری، می توان با از سر گیری گرایش های نزولی این واحد ارزی برخورد نمود. چرا که تا قبل از شکست این سطح پشتیبانی، گرایش های افزایشی دلار ادامه دار خواهند بود.

 نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به سطح ۹۵.۰۰، مبنی بر تضعیف به مرور زمان خریداران بوده، که می تواند با افول آتی دلار نیز همراه گردد.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

در پی افت اخیر نرخ این جفت ارزی، پایین تر از سطح ۱.۱۵۵۰ نموداری، با افزایش شدید سطح تقاضای یورو مواجه شدیم. اما به منظور بازگشایی معاملات خرید، می بایست تا تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح مقاومت ۱.۱۶۱۵-۱.۱۶۰۰ نموداری، صبر نمود. چرا که تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح یاد شده می توان با ادامه یابی گرایش نزولی یورو – دلار نیز، مواجه شد.

همراه با شکست سطح پشتیبانی ۱.۱۵۵۰ نموداری، می توان با شروع موجی تازه از فروش عمده ی یورو برخورد نمود. چنین افتی می تواند تا سطح ۱.۱۵۱۵ نیز، ادامه یابد. بروز چنین امری تغییر یابی گرایش های بلند مدت نرخ این جفت ارزی را، به دنبال داشته و در صورت بروز چنین افولی، افت آتی نرخی یورو - دلار تا سطوح ۱.۱۱۳۰-۱.۱۱۲۰ نیز، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها هنوز در چهارچوب کانال گرایش های کاهشی سیر می نمایند. در حال حاضر، با تصحیحات افزایشی نرخ پوند - دلار مواجه می باشیم. نزدیک ترین مقاومت هدفی شامل سطح ۱.۲۹۹۰ نموداری می باشد. همراه با شکسته شدن این سطح، می توان با دستیابی نرخ گذاری ها به سطوح ۱.۳۰۲۵ و حتی ۱.۳۰۵۰ نموداری نیز، رو به رو شد. اما از نظر کلی با احتمال ادامه یابی افت نرخی پوند، تا سطوح ۱.۲۹۰۵-۱.۲۹۰۰ و ۱.۲۸۴۰ نموداری، رو به رو هستیم.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

هم اکنون با فشردگی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش های افقی ۱۱۱.۴۵-۱۱۱.۱۵ نموداری، برخورد نموده ایم. سیگنال تجاری مطمئنی را نیز، هنوز رصد ننموده ایم. در صورت تحکیمات آتی دلار، می توان با تقویت یابی خریداران این جفت ارزی، مواجه شد.