• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۷.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

شاخص دلار ایالات متحده USDX

نرخ گذاری ها هنوز بر فراز سطح پشتیبانی ۹۴.۳۰ نموداری، سیر می نمایند. در این بین، لازم به یاد آوریست، که بازه ی پشتیبانی ۹۴.۴۳-۹۴.۲۹ نموداری، از افت بیشتر نرخ گذاری ها جلوگیری نموده و در صورت شکست این بازه ی نرخی، می توان با کاهش نرخ دلار، تا پشتیبانی ۹۳.۸۰ و حتی ۹۳.۴۰ نموداری نیز، برخورد نمود. در این بین، با توجه به کمبود پیش زمینه ی خبری امروز آمریکا می توان با کاهش نرخ نوسانات ارزی دلار، مواجه شد. اما احتمال ضعف آتی نرخ دلار، تا سطح ۹۴.۳۰ نموداری، هنوز افزون جلوه می نماید.

جفت ارزی یورو اتحادیه ی اروپا و دلار ایالات متحده

عدم افت دوباره ی نرخ گذاری ها تا مینیموم های موضعی، مبنی بر تضعیف یابی قوه ی تجاری خریداران بوده و تضععف هفته ی پیش نرخ گذاری ها تحت فشار مقاومت ۱.۱۶۵۰، مبنی بر افزایش احتمال افت آتی نرخ یورو باشد. احتمال دست یابی نرخ گذاری ها به مقاومت ۱.۱۷۴۵ نیز ناچیز بوده و افت آتی نرخ یورو، پایین تر از پشتیبانی ۱.۱۶۱۵ نموداری، روند نزولی نرخ این جفت ارزی را، تقویت خواهد نمود. در این بین، تا قبل از وقوع این سناریو، با ابهام شرایط کلی بازار رو به رو خواهیم بود. در صورت به عرضه رسیدن آمار امروز نرخ تورم اتحادیه ی اروپا، با ایجاد تغییرات شدید، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد نمود.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده

نرخ گذاری ها تحت فشار بازه ی مقاومت ۱.۳۱۰۰-۱.۳۰۸۵ نموداری، می باشند. سطح فعالیت های معاملاتی فروشندگان پایین بوده و بازگشت نرخ گذاری ها بر فراز محدوده ی نرخی یاد شده، با رشد آتی نرخ پوند، تا سطوح ۱.۳۲۱۰-۱.۳۲۰۰ نموداری، همراه خواهد گردید. با توجه به فقدان پیش زمینه ی خبری امروز بریتانیا و ایالات متحده، رشد شدید نرخ گذاری ها بعید به نظر می رسد. عامل اصلی افت آتی نرخ گذاری ها نیز، شکست پشتیبانی ۱.۳۰۵۵ نموداری، به شمار می آید.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن

نرخ گذاری ها هنوز در چهارچوب کانال گرایش افقی ۱۱۲.۱۰-۱۱۱.۹۰ نموداری، سیر می نمایند. تنها در صورت شکست پشتیبانی ۱۱۱.۷۳ نموداری، می توان با تقویت یابی فروشندگان برخورد نمود. سطح هدفی معاملات خرید این جفت ارزی، شامل مقاومت ۱۱۳.۰۰ نموداری خواهد بود.