• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Gp Investments Acquisition Corp. (RMNI) امروز

Gp Investments Acquisition Corp.

Gp Investments Acquisition Corp.

4.24

بالا: 4.24

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Gp Investments Acquisition Corp 4.45000000
The Rmr Grp A Cm 25.77
Royce Micro-Cap Trust 8.46
Rockwell Medical Technologies 2.04000000
Randolph Bancorp Inc. 9.38000000
Basis

Basis

اضافه یا تخفیفی از نرخ بورسی است که ممکن است دریافت شود. به نوع یا کیفیت کالا، مدت و شرایط تحویل، شرایط و ارز پرداختی، وضعیت رقابتی خریدار و فروشنده وابستگی دارد. معمولاً مقدار آن حداکثر به 3 درصد از نرخ بورسی می رسد.

شاخص سهام NASDAQ

NASDAQ Index 

شاخص سهام بورس NASDAQ، جمع میانگین سهام تولید کنندگان تکنولوژی برتر ایالات متحده بوده که به شکل NASDAQ Composite نیز نوشته می شود و نمایه ی اقتصادی بیش از 3000 شرکت برتر این کشور را، آشکار می سازد.

کانال افقی یکی از علامت های فشردگی نوسانات ارزی ابزار مورد نظر، در چهارچوب سطوح مقاومت و پشتیبانی بوده که هر چه از محدوده ی وسیع تری برخوردار باشد، از شرایط مبهم تر بازار خبر می دهد. با استفاده از شکست سطوح مرزی این نوع کانال، می توان به اجرای معاملات خرید و یا فروش مطمئن تر دارایی مورد نظر، دست برد.