• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

قیمت و دوره Lattice Emerging Markets Strate (ROAM) امروز

Lattice Emerging Markets Strate

Lattice Emerging Markets Strate

18.39

بالا: 18.39

پایین: 0

وضعیت بازار

نسبت تعداد خرید و فروش لات ها بر اساس حجم معاملات

داده ها هر 10 دقیقه به روز رسانی می شوند

فروشنده خریدار
0%
0%
نام قیمت جاری آخرین ویرایش
Robo-Stox Global Robotics and A 40.50000000
Gibraltar Industries 41.14000000
Barclays Return On Disability E 72.06160000
Lattice Developed Markets [Ex-U 23.38000000
Rogers Corp 100.33000000
Buying power

Buying power

به موجودی که به منظور خرید اوراق بهادار در اختیار سرمایه گذار قرار دارد، اطلاق می گردد. پول متعلق به سرمایه گذار که در حساب بروکر سپرده شده به اضافۀ اعتباری که ممکن است به سرمایه گذار داده شود. توسعه بازار به میزان توانایی خرید بستگی دارد.

شاخص سهام NASDAQ

NASDAQ Index 

شاخص سهام بورس NASDAQ، جمع میانگین سهام تولید کنندگان تکنولوژی برتر ایالات متحده بوده که به شکل NASDAQ Composite نیز نوشته می شود و نمایه ی اقتصادی بیش از 3000 شرکت برتر این کشور را، آشکار می سازد.

لات

Lot 

  1. حجم تعین شده ی حداقل دارایی به منظور تبادل کالا، اوراق بهادار و یا ارز.

  2. در سیستم تجاری فارکس، حداقل یک لات هر ابزار مالی، مساوی با 100000 عدد از یکای اصلی جفت ارزی مورد نظر به شمار می رود.