• کابینۀ شخصی
07 ژوئ 2024

CFD — گذار به $INDEX

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید $INDEX 10.06.2024 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید $INDEX.SEP4 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد $INDEX.JUN4 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز $INDEX.JUN4 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 14.06.2024.

با احترام فیبو گروپ