• کابینۀ شخصی

سرویس حساب اسلامی

حسابهای معاملاتی اسلامی

در دسترس برای حساب‌های معاملاتی MT4 ثابت، MT4 NDD و MT4 NDD No Commission

یکی از ویژگی‌های متمایز و بارز حساب‌های معاملاتی اسلامی، بهره و یا دستمزدی برای انتقال پوزیشن باز به روز بعد (Swap Free) پرداخت نمی شود. در عوض، یک بار در هفته، در شب چهارشنبه به پنجشنبه، حق العمل هفته‌ای ثابتی دریافت می شود.

حساب اسلامی باز کنید

مقررات افتتاح حساب نوع ISLAMIC

شرایط افتتاح حساب های نوع MT4 Fixed Islamic) ISLAMIC ، MT4 NDD Islamic و MT4 NDD No Commission Islamic) توسط شرکت FIBO Group, Ltd (از این به بعد «شرکت» نامیده می‌شود) برای مشتریان خود (از این به بعد «مشتری» نامیده می‌شود) بشرح زیر می‌باشد: 

 1. یکی از ویژگی‌های متمایز معامله در حساب‌های MT4 Fixed Islamic، MT4 NDD Islamic و MT4 NDD No Commission Islamic معافیت از پرداخت بهرهٔ درآمد است، یعنی:

  •  بابت انتقال پوزیشن باز از یک روز به روز آینده دستمزد پرداخت نمی شود.

 2. شرکت از حساب اسلامی هفته ای یکبار حق‌العمل زیر را دریافت می‌نماید:

  •  100دلار بابت یک لات استاندارد برای جفت ارزها 

  •   200 دلار بابت یک لات استاندارد برای فلزات اسپوت

  • حق‌العمل به دلار برای یک لات استاندارد ارز دیجیتال در جدول زیر مشخص شده است

  • حق‌العمل به دلار برای یک لات استاندارد «US Stocks» در این جدول مشخص شده است

  این مبلغ در زمان انتقال اردرها در شب چهارشنبه به پنج‌شنبه (حدود ساعت 00:00 به وقت سرور) بابت تمامی پوزیشن‌های بسته نشده، اخذ می‌شود.

 3. شرکت بدون قید و شرط حق دارد در هر زمانی بدون اطلاع رسانی قبلی حساب نوع Islamic هر مشتری را ببندد. در این صورت شرکت به صلاحدید خود حق دارد:
  • نسبت به بستن تمام پوزیشن های باز در حساب نوع Islamic این مشتری اقدام نماید و ؛ 
  • نسبت به دریافت بهرۀ شبانه هم برای معاملات تجاری فعلی و هم برای معاملاتی که قبلاً در حساب نوع Islamic انجام گردیده،
  اقدام کند. در این صورت تمامی حساب های اسلامی MT4 Fixed Islamic، MT4 NDD Islamic وMT4 NDD No Commission این مشتری توسط شرکت به گروه حساب های معاملاتی MT4 Fixed، MT4 NDD وMT4 NDD No Commission منتقل می شود.

افتتاح یک حساب  Islamic بدین معناست که مشتری شرایط و مقررات را مطالعه کرده و با آنها موافقت نموده است.