• کابینۀ شخصی

MT4 Fixed

مناسبترین نوع حساب برای ربات های تجاری

پلتفرم مورد پسند دارای اختلاف ثابت بین قیمت های خرید و فروش

مزایای حساب MT4 Fixed

حساب MT4 Fixed برای چه کسی مناسب تر است؟

با ایفای نقش "بازار ساز" (Market Maker) در حساب معاملاتی MT4 Fixed، شرکت در نرخهای ارائه شده میزان ثابت اسپرد را تعیین نموده است. میزان حد اقل اسپرد 2 پیپ است.

اسپرد ثابت برای معامله گرانی مناسب می باشد که ترجیح می دهند از روبات های تجاری (Expert Advisor) استفاده نمایند. اسپرد ثابت باعث تسهیل در آزمایش، بهینه سازی و بکاربری نرم افزار برای انجام تجارت خودکار می گردد. تنظیم کار روبات بر اساس آمار نرخ های با اسپرد ثابت صورت می پذیرد (به عبارت دیگر "تفاوت" بین bid و ask تغییر ناپذیر است.

چه ابزارهایی را می توان معامله کرد؟

حساب MT4 Fixed دربرگیرندۀ تمام جفت ارزها و قراردادهای CFD می باشد. جفت ارز EURUSD دارای حداقل اسپرد معادل 2 پیپ می باشد. اسپرد دیگر جفت ارزها و قراردادهای CFD با توجه به میزان نقدینگی و نواسانات آنها تعیین می شوند. شرایط معاملاتی تمام جفتهای ارز می توان در قسمت "مشخصات حساب معاملاتی" سایت رسمی شرکت دریات کرد.مشخصات قراردادها

تنظیمات
ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,14 -0,37 100 8 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -0,65 0,31 50 10 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD -1,5 0,77 100 5 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 NZD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,04 -0,65 50 12 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 10 USD 25 000 AUD 100 000 AUD 100 000 AUD 0,02 -0,37 200 3 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 CAD 100 000 CAD 100 000 CAD -1,81 1,07 100 6 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 JPY 25 000 CHF 100 000 CHF 100 000 CHF -1,32 0,16 200 4 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 10 AUD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,32 -0,59 50 10 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CAD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -0,11 -0,89 100 9 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -1,05 0,44 200 3 EUR/CHF
جدول کامل
تنظیمات
ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد جفت ارز
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 100 CZK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 1,3 -3,1 30 30 EUR/CZK
0005 Mon — 2355 Fri 10 DKK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,44 -1,8 30 10 EUR/DKK
0005 Mon — 2355 Fri 10 NOK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -9,2 -12,4 50 150 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 10 SEK 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR -10,3 -10,3 50 150 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 10 SGD 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 0,3 -1,55 30 15 EUR/SGD
0005 Mon — 2355 Fri 10 ZAR 25 000 EUR 100 000 EUR 100 000 EUR 28 -42 30 100 EUR/ZAR
0005 Mon — 2355 Fri 10 SEK 25 000 GBP 100 000 GBP 100 000 GBP -6,25 -0,85 30 80 GBP/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 10 CHF 25 000 NZD 100 000 NZD 100 000 NZD -0,75 0,45 30 10 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 100 CZK 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD 2,4 -4,2 30 25 USD/CZK
0005 Mon — 2355 Fri 1 000 HUF 25 000 USD 100 000 USD 100 000 USD -2,7 -0,7 30 25 USD/HUF
جدول کامل
تنظیمات
ساعات معاملاتی EET4 ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
50 USD 1 250 oz tr 5 000 oz tr 5 000 oz tr 0,29 -0,49 40 5 SILVER
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
10 USD 25 oz tr 100 oz tr 100 oz tr 2,36 -3,96 40 5 GOLD
جدول کامل
تنظیمات

لوریج

نمایش مارجین

ساعات معاملاتی EET کمیسیون ارزش یک پیپ مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
شورت (Short) لانگ (Long)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 630 USD 2 518,96 USD 1 BTC -0,169 % -0,169 % 100 10000 BTC (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 3,78 USD 15,1 USD 1 BCH -0,169 % -0,169 % 1000 100 BCH (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,23 USD 0,92 USD 1 DASH -0,169 % -0,169 % 1000 100 DASH (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,23 USD 0,9 USD 1 ETC -0,169 % -0,169 % 1000 50 ETC (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 34,03 USD 136,13 USD 1 ETH -0,169 % -0,169 % 1000 1500 ETH (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,72 USD 2,89 USD 1 LTC -0,169 % -0,169 % 1000 100 LTC (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 1,63 USD 6,53 USD 1 XMR -0,169 % -0,169 % 1000 100 XMR (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,47 USD 1,9 USD 100 XRP -0,169 % -0,169 % 1000 40 XRP (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USD 0,19 USD 0,77 USD 1 ZEC -0,169 % -0,169 % 1000 80 ZEC (Zcash)
جدول کامل
تاریخ انقضاء حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد مارجین اولیه، به دلار تیکر
30.07.2024 10 0,5 USD 2500 GLD.AUG4 (Gold)
27.06.2024 10 2 cents 2500 SLVR.JUL4 (Silver)
27.06.2024 10 0,5 cent 1500 COPPER.JUL4 (Copper)
19.07.2024 10 6 cents 1500 USOIL.AUG4 (Crude Oil)
25.06.2024 10 1,5 cents 1000 NATGAS.JUL4 (Natural Gas)
27.06.2024 10 0,25 cent 1500 GASLN.JUL4 (Gasoline)
27.06.2024 10 0,25 cent 1500 HTOIL.JUL4 (Heating Oil)
27.06.2024 10 1 cent 500 CORN.JUL4 (Corn)
27.06.2024 10 1 cent 700 WHEAT.JUL4 (Wheat)
27.06.2024 10 1 cent 700 SOY.JUL4 (Soybeans)
جدول کامل
تاریخ انقضاء حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد مارجین اولیه، به دلار تیکر
19.09.2024 10 1 2500 USD US500.SEP4 (USA 500)
19.09.2024 10 3 3000 USD USTECH.SEP4 (USA Hi-Tech 100)
19.09.2024 10 6 2000 USD US30.SEP4 (USA 30)
11.09.2024 10 20 1500 USD JAP225.SEP4 (Japan 225)
19.09.2024 10 4 4000 EUR GERMAN.SEP4 (Germany 30)
19.09.2024 10 4 700 EUR ESTX50.SEP4 (Europe 50)
20.06.2024 10 3,5 1000 GBP UK100.SEP4 (UK 100)
13.09.2024 10 0,08 800 USD $INDEX.SEP4 (Dollar Index)
جدول کامل

لوریج

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

تیکر اسپرد معمولی کمیسیون سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اندازه یک لات حداقل تغییر قیمت (یک پیپ) ارزش یک پیپ مارجین ساعات معاملاتی EET تاریخ سود سهام سابق
لانگ (Long) شورت (Short)
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 035,85 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 665,15 USD 16:35 - 22:55
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 944,85 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 882,35 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 197,15 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 2 047,6 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 299,5 USD 16:35 - 22:55
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 1 638,25 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 192,25 USD 16:35 - 22:55 2024-07-03
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 سهم 0.01 (1 سنت) 1 USD 236,3 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
جدول کامل

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

 

نرخ مس، بنزین، سوخت بخاری، ذرت، گندم، سویا و قند بر حسب سنت (cent) محاسبه می شود، بقیۀ نماد ها بر اساس دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند.

مارجین جهت گرفتن و نگهداشتن دو پوزیشن قفل شده (locked positions) برای یک ابزار مالی برابر با ¼ مارجین اولیه برای هر یک از معاملات باز شده می باشد.

قابل توجه است که تیکر های WHEAT، CORN و ... قابل خرید و فروش نمی باشند. در این گونه ابزارها (شاخصها) شما می توانید نمودار نفت، طلا یا یکی از شاخصهای بورسی درطی مدت زمان طولانی را مشاهده و برای تحلیل و آنالیز استفاده نمایید.

سلب مسئولیت:

تمام قراردادهایCFD بر اساس واحد قیمتی مبتنی برا محاسبات و آلگاریتمهای طراحی شده توسط شرکت FIBO Group می باشند.
واحد قیمتی که بوسیلۀ روش فوق تولید شده و مشخصات قرارداد های مابالتفاوت ارائه شده توسط FIBO Group منحصر به فرد و در مالکیت شرکت FIBO Group هستند.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.