• کابینۀ شخصی

نماینده پم شوید

PAMM Agent

برنامه نمایندگی PAMM یک پروژه مشارکتی FIBO Group است که کسب درآمد از طریق جذب سرمایه گذاران به حسابداری مدیریت (PAMM) را امکان پذیر می کند هر مشتری FIBO Group می تواند با پر کردن یک فرم ثبت نام ساده در حساب شخصی خود، تبدیل عضو این برنامه شود نماینده به طور منظم برای هر سرمایه گذار جذب شده سود می گیرد. میزان پاداش نماینده PAMM با قوانین عهدنامه تعیین می شود.

حق العمل

نمونه ای از محاسبات میزان درآمد یک سرمایه گذار، مدیر و نماینده در PAMM با پارامترهای پیشنهادی زیر:

پاداش مدیر - %30
پاداش نماینده - %15
در پایان دوره سرمایه گذاری بعدی، درآمد سرمایه گذار در PAMM به 1000 دلار می رسد

  • 1،000 $ درآمد سرمایه گذار %100
  • 700 دلار سود سرمایه گذار %70 از 1000 $
   300 دلار پاداش مدیر %30 از 1000 $
  • 255 $ سود مدیر %85 از 300 $
   45 $ پاداش نماینده PAMM ، %15 از 300 $

حق العمل

نمونه ای از محاسبات میزان درآمد یک سرمایه گذار، مدیر و نماینده در PAMM با پارامترهای پیشنهادی زیر:

پاداش مدیر - %30
پاداش نماینده - %15
در پایان دوره سرمایه گذاری بعدی، درآمد سرمایه گذار در PAMM به 1000 دلار می رسد

سود حساب پم در پایان دورۀ سرمایه گذاری برطبق نحو زی توزیع خواهد شد:

شرایط عضویت در برنامه

 

اگر هنوز در FIBO Group ثبت نام نکرده اید، می توانید با کلیک بر روی دکمه "شراکت در عامل PAMM " در زیر ثبت نام کنید.

اگر قبلاً در FIBO Group ثبت نام کرده اید، به حساب شخصی نیاز دارید:

 1. با پر کردن فرم %100 اطلاعات خود را تأیید کنید
 2. یک فرم ساده را در بخش "PAMM من" - "عامل PAMM" را پر کنید، فقط یک نام منحصر به فرد (نام مستعار) مشخص کنید و با شرایط خدمات "حساب مدیریتی (PAMM)" موافقت کنید.

حساب سرمایه گذار برای پرداخت پاداش به طور خودکار ایجاد می شود.

حق العمل

میزان پاداش نماینده توسط قوانین عهدنامه PAMM تعیین می شود و به عنوان درصدی از پاداش مدیر حساب می شود

از آنجا که پاداش یک نماینده PAMM به سود مدیر بستگی دارد، ارائه نماینده PAMM به مشتریانی با بهترین آمار کاربردی برای نماینده سودآور است.

پاداش نماینده PAMM در پایان هر دوره سرمایه گذاری، به شرط داشتن سود در PAMM ، اعتبار می گیرد. به طور معمول، دوره سرمایه گذاری یک هفته است.

سرمایه گذاران جذب شده برای کل دوره همکاری به نماینده PAMM اختصاص داده می شوند.

برای دریافت اطلاعات در مورد تمام پارامترهای PAMM ، از جمله "پاداش عامل PAMM "، "پاداش مدیر" و "دوره سرمایه گذاری" و همچنین آمار دقیق حساب، روی PAMM کلیک کنید در رتبه بندی سایتیا در حساب شخصی .

FAQ PAMM-agent

FAQ