• کابینۀ شخصی

اعداد در ستون ها نمایانگر تعداد پیپ هستند

که از پزیشن مسدود نشده مشتری که به روز بعد منتقل می شود محاسبه میگردد کسر می شوند یا بر آن افزایش می شوند (به قول دیگر در صورت تغییر زمان تسویه). این اعداد بر اساس اختلاف نرخ مبادله کوتاه مدت بانکی برای دو جفت ارز، محاسبه می شود.

در صورت انتقال پوزیشن از شب چهارشنبه به پنجشنبه میزان سواپ معادل سه برابر میزان عادی محاسبه می گردد.


 علت این امر این است که معاملات در بازار FOREX  بر اساس زمان تسویۀ  spot  صورت می پذیرند ( دو روز کاری پس از روز زمان عقد قرارداد). اولین روز کاری پس از جمعه – روز دوشنبه است، بدین سبب زمان تسویه حساب به ترتیب از روز جمعه به شنبه، از شنبه به یک شنبه و از یکشنبه به دوشنبه 

تاریخ را انتخاب کنید:

  
عنوان و ابزار مالیCalculation DateSwap LongSwap Short
AUD/CAD10.06.2024-0.37-0.14
AUD/CHF10.06.20240.31-0.65
AUD/JPY10.06.20240.77-1.5
AUD/NZD10.06.2024-0.650.04
AUD/USD10.06.2024-0.380.01
CAD/JPY10.06.20241.07-1.81
CHF/JPY10.06.20240.16-1.32
EUR/AUD10.06.2024-0.59-0.32
EUR/CAD10.06.2024-0.89-0.11
EUR/CHF10.06.20240.43-1.04
EUR/CZK10.06.2024-3.11.3
EUR/DKK10.06.2024-1.80.44
EUR/GBP10.06.2024-0.510.03
EUR/JPY10.06.20240.54-2.35
EUR/NOK10.06.2024-12.4-9.2
EUR/NZD10.06.2024-1.2-0.01
EUR/RUB10.06.2024-58.531.5
EUR/SEK10.06.2024-10.3-10.3
EUR/SGD10.06.2024-1.550.3
EUR/USD10.06.2024-0.690.25
EUR/ZAR10.06.2024-4228
GBP/AUD10.06.2024-0.14-1.21
GBP/CAD10.06.2024-0.4-0.8
GBP/CHF10.06.20240.87-1.69
GBP/JPY10.06.20241.24-3.4
GBP/NZD10.06.2024-0.88-0.55
GBP/SEK10.06.2024-0.85-6.25
GBP/USD10.06.2024-0.44-0.27
NOK/SEK10.06.20240.22-0.85
NZD/CAD10.06.2024-0.08-0.39
NZD/CHF10.06.20240.45-0.75
NZD/JPY10.06.20240.17-1.8
NZD/SGD10.06.2024-0.55-0.34
NZD/USD10.06.2024-0.19-0.13
USD/CAD10.06.2024-0.21-0.57
USD/CHF10.06.20240.72-1.52
USD/CZK10.06.2024-4.22.4
USD/DKK10.06.20241.43-4.88
USD/HUF10.06.2024-0.7-2.7
USD/JPY10.06.20240.44-2.75
USD/NOK10.06.2024-3.1-8.3
USD/SEK10.06.2024-1.1-10.7
USD/SGD10.06.2024-0.6-1.9
USD/RUB10.06.2024-44.223.8
XAG/USD10.06.2024-4.82.8
XAU/USD10.06.2024-39.523.5
XPD/USD10.06.2024-3-0.5
XPT/USD10.06.2024-3.50.7
GOLD10.06.2024-39.523.5
SILVER10.06.2024-4.82.8
BTC (Bitcoin)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
BCH (Bitcoin Cash)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
DASH (Dash)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
ETC (Ethereum Classic)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
ETH (Ethereum)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
LTC (Litecoin)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
XMR (Monero)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
XRP (Ripple)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
ZEC (Zcash)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
CAD/CHF10.06.20240.41-0.79
USD/ZAR10.06.2024-235.7
ADA (Cardano)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
DOT (Polkadot)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
SOL (Solana)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
TRX (Tron)10.06.2024-0.169 %-0.169 %
S.AAPL10.06.2024-0.04-0.04
S.ADBE10.06.2024-0.04-0.04
S.AMZN10.06.2024-0.04-0.04
S.BA10.06.2024-0.04-0.04
S.BAC10.06.2024-0.04-0.04
S.BRK.B10.06.2024-0.04-0.04
S.C10.06.2024-0.04-0.04
S.CAT10.06.2024-0.04-0.04
S.CMCSA10.06.2024-0.04-0.04
S.CSCO10.06.2024-0.04-0.04
S.CVX10.06.2024-0.04-0.04
S.DAL10.06.2024-0.04-0.04
S.DIS10.06.2024-0.04-0.04
S.EA10.06.2024-0.04-0.04
S.EBAY10.06.2024-0.04-0.04
S.FOXA10.06.2024-0.04-0.04
S.GE10.06.2024-0.04-0.04
S.GM10.06.2024-0.04-0.04
S.GOOGL10.06.2024-0.04-0.04
S.GS10.06.2024-0.04-0.04
S.HPQ10.06.2024-0.04-0.04
S.IBM10.06.2024-0.04-0.04
S.INTC10.06.2024-0.04-0.04
S.JNJ10.06.2024-0.04-0.04
S.JPM10.06.2024-0.04-0.04
S.KO10.06.2024-0.04-0.04
S.LLY10.06.2024-0.04-0.04
S.MCD10.06.2024-0.04-0.04
S.META10.06.2024-0.04-0.04
S.MMM10.06.2024-0.04-0.04
S.MSFT10.06.2024-0.04-0.04
S.NEM10.06.2024-0.04-0.04
S.NFLX10.06.2024-0.04-0.04
S.NKE10.06.2024-0.04-0.04
S.NVDA10.06.2024-0.04-0.04
S.ORCL10.06.2024-0.04-0.04
S.PEP10.06.2024-0.04-0.04
S.PFE10.06.2024-0.04-0.04
S.PG10.06.2024-0.04-0.04
S.PM10.06.2024-0.04-0.04
S.PRU10.06.2024-0.04-0.04
S.PYPL10.06.2024-0.04-0.04
S.SBUX10.06.2024-0.04-0.04
S.TSLA10.06.2024-0.04-0.04
S.UPS10.06.2024-0.04-0.04
S.V10.06.2024-0.04-0.04
S.VZ10.06.2024-0.04-0.04
S.WFC10.06.2024-0.04-0.04
S.WMT10.06.2024-0.04-0.04
S.XOM10.06.2024-0.04-0.04