• کابینۀ شخصی
01 سپت 2023

CFD — گذار به JAP225

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید JAP225 04.09.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید JAP225.DEC3 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد JAP225.SEP3 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز JAP225.SEP3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 06.09.2023.

با احترام فیبو گروپ