• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

18 مهٔ 2023

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید NATGAS, GASLN, HTOIL 22.05.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید NATGAS.JUL3, GASLN.JUL3, HTOIL.JUL3 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای GASLN.JUN3, HTOIL.JUN3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های باز NATGAS.JUN3 باید تا پایان دوره بازرگانی 25.05.2023 بسته شوند، به GASLN.JUN3, HTOIL.JUN3 — تا پایان دوره بازرگانی 30.05.2023.

با احترام فیبو گروپ