• کابینۀ شخصی
08 سپت 2023

CFD — گذار به $INDEX

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید $INDEX 11.09.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید $INDEX.DEC3 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد $INDEX.SEP3 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز $INDEX.SEP3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 15.09.2023.

با احترام فیبو گروپ