• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

24 مار 2023

CFD — گذار به NATGAS, GASLN, HTOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید NATGAS, GASLN, HTOIL 27.03.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید NATGAS.MAY3, GASLN.MAY3, HTOIL.MAY3 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای GASLN.APR3, HTOIL.APR3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های باز NATGAS.APR3 باید تا پایان دوره بازرگانی 28.03.2023 بسته شوند، به GASLN.APR3, HTOIL.APR3 — تا پایان دوره بازرگانی 30.03.2023.

با احترام فیبو گروپ