• کابینۀ شخصی
09 مار 2023

CFD — گذار به USOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید USOIL 13.03.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید USOIL.MAY3 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد USOIL.APR3 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز USOIL.APR3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 20.03.2023.

با احترام فیبو گروپ