• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به CORN, WHEAT, SOY

22 فور 2024

CFD — گذار به CORN, WHEAT, SOY

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید CORN, WHEAT, SOY 26.02.2024 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید CORN.MAY4, WHEAT.MAY4, SOY.MAY4 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای CORN.MAR4, WHEAT.MAR4, SOY.MAR4 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قراردادهای باز CORN.MAR4, WHEAT.MAR4, SOY.MAR4 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند 28.02.2024.

با احترام فیبو گروپ