• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

ابزارهای مالی

انتخاب گستردۀ ابزارهای مالی به شما این امکان را میدهد تا هر نوع استراتژی تجاری را به کار ببرید و بتوانید پرتفوی سرمایه گذاری متنوع را ایجاد کنید.

Forex

برای به حداکثر رسانیدن سود، معاملات را با استفاده از اسپردهای کم (نزدیک به صفر) و انتخاب گسترده ای از ابزارهای تجاری، انجام دهید. تجارت کلاسیک مبنی بر مابه التفاوت نرخ ارز.

CFD

برای کارآمدترین سودهی از ابزارهای معاماملاتی سی اف دی بر روی کالاها، ارزها، فلزات استفاده کنید.

Cryptocurrency

بدون توجه داشتن به سعودی یا نزولی بودن نرخ، سرعت در پوزیشن گیری را در ارزهای دیجیتال تجربه کنید. واریز و برداشت راحت، تحلیل نمودار، تجارت با یک کلیک.

Spot Metals

پس انداز طلایی خود را ایجاد کنید. سرمایه گذاری در ارزهای بهادار که ارزش آنها در طول قرنها باقی می ماند.

جدول تغییرات

نام اسپرد Bid - Ask روحیه معامله گرام
BTC/USD 0 23177.926 - 23177.926
EUR/USD 0.0006 1.08648 - 1.08589
EUR/RUB 0.025 76.526 - 76.551
AUD/SEK 0.01 7.3714 - 7.3814
AUD/CAD 0.0008 0.93769 - 0.93853
AUD/CHF 0.0003 0.6459 - 0.64621
AUD/DKK 0.0049 4.8268 - 4.8317
AUD/JPY 0.07 91.71 - 91.78
AUD/NZD 0.0007 1.09629 - 1.09698
AUD/SGD 0.0008 0.92608 - 0.92692
AUD/USD 0.0011 0.70567 - 0.70459
AUD/ZAR 0.001 12.2716 - 12.2726
CAD/CHF 0.0006 0.68827 - 0.68892
CAD/JPY 0.077 97.745 - 97.822
CAD/MXN 0.0025 14.1544 - 14.1569
CHF/JPY 0.07 141.96 - 142.03
CHF/NOK 0.001 10.9004 - 10.9014
CHF/SEK 0.0446 11.3831 - 11.4277
EUR/CHF 0.0007 0.9951 - 0.9958
EUR/DKK 0.0013 7.43806 - 7.4394
EUR/JPY 0.07 141.29 - 141.36
EUR/NOK 0.005 10.84634 - 10.85134
EUR/SEK 0.005 11.36117 - 11.36617
EUR/ZAR 0.0389 18.89526 - 18.9342
EUR/SGD 0.0012 1.4267 - 1.4279
EUR/NZD 0.002 1.68796 - 1.68996
EUR/HUF 0.5 390.62 - 391.12
EUR/GBP 0.0007 0.8818 - 0.8825
EUR/PLN 0.0089 4.7053 - 4.7142
EUR/CZK 0.076 23.756 - 23.832
EUR/CAD 0.0006 1.44516 - 1.44579
EUR/AUD 0.0007 1.54012 - 1.54082
USD/ZAR 0.01 17.4019 - 17.4119
USD/PLN 0.004 4.3314 - 4.3354
USD/SGD 0.0002 1.3137 - 1.3139
USD/MXN 0.0306 18.81391 - 18.84453
USD/SEK 0.0064 10.45875 - 10.46515
USD/NOK 0.015 9.97895 - 9.99393
USD/DKK 0.0016 6.84703 - 6.84868
USD/CHF 0.0006 0.91596 - 0.91657
USD/HKD 0.0015 7.8394 - 7.8409
USD/CZK 0.03 21.869 - 21.899
USD/JPY 0.028 130.076 - 130.104
USD/CAD 0.0006 1.3306 - 1.3312
USD/HUF 0.2 359.79 - 359.99
USD/RUB 0.01 70.6001 - 70.6101
GBP/AUD 0.0007 1.7463 - 1.74701
GBP/CAD 0.0007 1.63852 - 1.63923
GBP/CHF 0.0006 1.1281 - 1.12871
GBP/JPY 0.07 160.19 - 160.26
GBP/DKK 0.0102 8.42883 - 8.43903
GBP/NOK 0.0025 12.3006 - 12.3031
GBP/NZD 0.0029 1.91387 - 1.91672
GBP/SEK 0.01 12.8816 - 12.8916
GBP/SGD 0.0027 1.61676 - 1.61947
GBP/USD 0.0001 1.23177 - 1.23169
GBP/ZAR 0.075 21.4035 - 21.4785
NOK/SEK 0.0052 1.0433 - 1.04846
SGD/JPY 0.109 98.958 - 99.067
NZD/CAD 0.0008 0.85523 - 0.856
NZD/CHF 0.0009 0.58882 - 0.58975
NZD/JPY 0.061 83.616 - 83.677
NZD/USD 0.0004 0.64321 - 0.6428
NZD/SGD 0.0021 0.84394 - 0.84599
GOLD 0.01 19.54 - 19.55
USD/COP 2 4641.49 - 4643.49
EUR/COP 0.25 5043.96 - 5044.21
USD/THB 0.095 32.83 - 32.925

FAQ