• کابینۀ شخصی
23 ژوئ 2022

CFD — گذار به SUGAR

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید SUGAR 27.06.2022 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید SUGAR.OCT2 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد SUGAR.JUL2 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز SUGAR.JUL2 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 29.06.2022.

با احترام فیبو گروپ