• کابینۀ شخصی
09 سپت 2022

CFD — گذار به USOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید USOIL 12.09.2022 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید USOIL.NOV2 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد USOIL.OCT2 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز USOIL.OCT2 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 19.09.2022.

با احترام فیبو گروپ