• کابینۀ شخصی

US Stocks – تجزیه سهام S.NVDA

07 ژوئ 2024

US Stocks – تجزیه سهام S.NVDA

مشتریان گرامی!

به اطلاع می رساندکه در تاریخ 10 ژوئن فرایند تجزیه سهام قرارداد S.NVDA (با ضریب 10:1) رخ خواهد داد.

به این مناسبت پس از پایان جلسۀ تجاری مورخ 7 ژوئن تمامی موقعیت های باز S.NVDA بسته خواهند شد و اردرهای پندینگ نیز حذف خواهند شد.

با احترام فیبو گروپ