• کابینۀ شخصی

تقویم اقتصادی

ساعت کشور دوره ریداد نرخ پیشبینی گذشته
11 ژوئیهٔ 2024
01:30 USD calender forex June Core CPI m/m 0.1% 0.2% 0.2%
نام:

Core CPI m/m

 • بهتر است، اگر:

  معنی > پیشبینی

 • منبع:

  Bureau of Labor Statistics

01:30 USD calender forex June CPI m/m -0.1% 0.1% 0.0%
نام:

CPI m/m

 • بهتر است، اگر:

  معنی > پیشبینی

 • منبع:

  Bureau of Labor Statistics

01:30 USD calender forex CPI y/y 3.0% 3.1% 3.3%
نام:

CPI y/y

 • بهتر است، اگر:

  معنی > پیشبینی

01:30 USD calender forex Week Unemployment Claims 222K 236K 239K
نام:

Unemployment Claims

 • بهتر است، اگر:

  معنی < پیشبینی

 • منبع:

  Department of Labor

07:00 GBP calender forex GDP m/m 0.4% 0.2% 0.0%
نام:

GDP m/m

 • بهتر است، اگر:

  معنی > پیشبینی