• کابینۀ شخصی
Published on 02.02.2023 12:11

با توجه به تصمیم فدرال رزرو و اظهارات جروم پاول، دلار آمریکا در حال توقف سقوط کرد و باعث تقویت نسبی جفت ارز پوند/دلارآمریکا شد. 
در حال حاضر توجه سرمایه گذاران به جلسه بانک مرکزی انگلستان برای تعیین نرخ بهره است، و با توجه به تورم مصرف کننده بالا، احتمالا بانک مرکزی مجبور به ادامه افزایش نرخ بهره خواهد شد و این تصمیم به تعیین جهت بعدی حرکت این جفت ارز کمک خواهد کرد.

از نقطه نظر فنی این جفت ارز در مرحله عدم قطعیت قرار دارد و قیمت ها در محدوده مقاومتی در نوسان هستند. 
در صورتی که قیمت ها بتوانند سطح حمایتی ۱.۲۳۹۰ را بشکنند احتمال ادامه سقوط تا ۱.۲۲۰۵ - ۱.۲۰۳۳ وجود دارد.
اما سناریوی صعودی فقط در صورتی فعال خواهد شد که خریداران بتوانند خود را به بالای سطح مقاومتی ۱.۲۴۴۸ برساند که در این صورت احتمال رشد تا ۱.۲۶۷۸ تیر ۱.۲۸۵۷ وجود دارد.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها و دارایی های مختلف با فیبوگروپ!


FAQ