• کابینۀ شخصی
Published on 08.03.2023 13:51

با تقویت دلار آمریکا این جفت ارز به ۱.۱۷۸۴ سقوط کرد اما بعد از آن توانست تا ۱.۱۸۵۰ صعود کند
داده های تغییر اشتغال ADP ایالات متحده برای ماه فوریه، به عنوان یک حرکت تازه در نظر گرفته می شود. با کاهش شدید این داده ها، دلار آمریکا ممکن است تا حدی تضعیف شود. 

از نظر فنی شاهد رشد اصلاحی این جفت ارز هستیم، اما به نظر نمی رسد که قدرت خریداران برای ادامه رشد کافی باشد. 
در صورتی که قیمت ها به پایین سطح ۱.۱۷۸۴ برسند احتمال ادامه کاهش تا ۱.۱۷۱۲ - ۱.۱۶۵۴ وجود دارد. 
اما اگر خریداران بتوانند خود را به بالای سطح مقاونتی ۱.۱۸۵۰ برسانند احتمال ادامه رشد اصلاحی تا ۱.۱۹۲۵ تیره ۱.۲۰۱۱ وجود دارد.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها و دارایی های مختلف با فیبوگروپ!


FAQ