• کابینۀ شخصی
Published on 20.03.2023 09:08

اخبار مربوط به معامله بین UBS و Credit Suisse از جفت ارز EUR/USD حمایت می کند.
اما نگرانی ها در مورد بحران بانکی جهانی همچنان از دلار آمریکا به عنوان یک پناهگاه امن حمایت می کند. 
معامله گران منتظر سخنرانی لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا هستند.

از نقطه نظر فنی این جفت ارز برای ادامه رشد باید بتواند از سطح مقاومتی ۱.۰۶۹۰ عبور کند که در این صورت احتمال ادامه رشد ۱.۰۷۲۰ - ۱.۰۷۶۰ وجود دارد. 
اما سناریوی نزولی زمانی فعال خواهد شد که قیمتها در پایین سطح حمایتی ۱.۰۶۶۰ تثبیت شوند که در این صورت احتمال شروع افت اصلاحی تا ۱.۰۶۲۰ تیره هزار و ۱.۰۵۷۵ و یا حتی ۱.۰۵۳۰ وجود دارد.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها و دارایی های مختلف با فیبوگروپ!


FAQ