• کابینۀ شخصی

حرکت اصلاحی هنوز برای خیلی ها زود است

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

حرکت اصلاحی هنوز برای خیلی ها زود است.
دلار/یورو
به نظر میرسد،که وقت یک حرکت  اصلاحی رو به پایین برای یورو است.با این حال نباید بیش از حد خوشبینانه در مورد قدرت دلار امریکا در این فضای سیاسی بود..امروز نوسان وسیعی در سطح ۱.۰۶۸۰-۱.۰۸۰۰ میشوند.پس رسیدن به حد پایین،خریدها را باید بررسی کرد،اما پس رسیدن به حد بالا،سود جزی را ثبت میکند.هدف بعدی ادامه رشد است،با نشانه ای در ناحیه ۱.۰۹۵۰.
دلار/ ین
ایده اصلی ذخیره شده است-در نمودار روزانه این جفت ارزها در بالای ابر ایشیماکو قرا دارند،که احتمال رشد کوتاه مدت را پیچیده،و د سطح هدف فنی را کاهش میدهد،که ارزش اهداف در فروش را مشخص میکند.هدف فروش در سطح ۱۰۹.۹۰ قرار دارد.
پوند/ دلار
ارز بریتانیا سر نخی به ما میدهد از لحاظ فنی و اساسی،که میتوان ان را در برابر دلار امریکا به فروش رساند.با این حال،ما بر این ایده تمرکز داشته،چون فروشندگان هنوز  میخواهند،قدم قدم،تا به جلو بروند،تا زمانی که تکرار یک جفت ارز خوب کاهش یابد .بنابراین از لحاظ فنی این جفت ارز،به لبه ابر ایشیماکو رسید.در نمودار روزانه،فعلا که از سومین روز امکان نفوذش نیست.با این حال تمرکز ایده شکافت بریتانیا و اتحادیه اروپا حفظ میشود.و همچنین اطلاعات در مورد رشد ناخالص تولید سه ماه چهارم سال گذشته بریتانیا فردا منتشر خواهد شد،که براوردههای اولیه از رشد،حکایت از منفی بودن رشد اقتصاد است.سطح مقاومت تا میزان ۱.۲۶۰۰-۱.۲۶۵۰ نگه میداریم.خریدها فعال اند،تا زمانی که نرخها بالاتر از سطح ۱.۲۴۹۰ قرار دارد. 
بررسی های فوق،عملا به عنوان نمونه است،و جنبه عملی برای اجرا کردن نمی باشد،و صرفا شامل یک توصیه می باشد.