• کابینۀ شخصی

رشد دلار ممکن است از سر گرفته شود

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

رشد دلار ممکن است از سر گرفته شود.
فعالیت فروش ارز امریکایی همچنان رو به کاهش است،اما هنوز برای خرید آن خیلی زود است. خرید و فروش شاخص دلار امریکا،به زیر سطح مقاومت ۱۰۰.۵۵ همچنان ادامه دارد.بسته شدن شمع روزانه،به بالای سطح مقاومت اشاره شده،که میتوان توانایی دلار امریکا برای از سر گیری رشد در این دو جفت ارز اصلی است.
فروش این دو جفت ارز دلار و یورو میتواند یک امر معقولانه باشد،فقط در صورت برگشت نرخها زیر سطح پشتیبانی ۱.۰۶۶۰/۵۵.این سطح نبض قبلی کاهش قیمت جنبشی را گرفت.همچنین قابل توجه است که،این سطح برای دو روز متوالی مورد آزمایش قرار گرفت.بر این اساس،شکست ممکن است،تایید توانایی قیمتهای حرکت رو به پایین را از سر بگیرد.
پوند / دلار
نرخ این دو جفت ارز روی سطح پشتیبانی ۱.۲۵۴۵ نگه داشته میشوند.و مهم این است که،یک سطح را نشانه کرد،که تشکیل شده حداقل از آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در سطح ۱.۲۵۲۰
بنابراین،ضعف این دو نرخ ها در ادامه،برای فروشندگان لازم است که در زیر منطقه حمایت ۱.۲۵۲۰/۴۵ ثبت کرد.در این مواقع فروش فعال معقولانه نیست..
دلار امریکا / دلار استرلیا
نرخ این دو جفت ارز ممکن است در ناحیه پشتیبانی ۰.۷۵۰۰/۱۵ حفظ شود، فقط در صورت بازگشت این دو جفت ارز به زیر  سطح پشتیبانی،و تثبیت شمع روزانه زیر آن،ممکن است،با یک سیگنال تاییدی، حرکت رو به پایین را از سر گرفت .
قبل از شکل گرفتن ریسک بالا،شاخص دلار امریکا،و مطابق با هر جفت ارز ،کل تمایلات به طور خاص نامشخص باقی خواهند ماند.

اطلاعات بیشتر در مورد سطح قیمت ها،شما می توانید در دوره اموزشی 《مدیریت موقعیت تجارت ییاد بگیرید..

بررسی های فوق،عملا به عنوان نمونه است،و جنبه عملی برای اجرا کردن نمی باشد،و صرفا شامل یک توصیه می باشد.