• کابینۀ شخصی

تجزیه و تحلیل ۱۸ ژانویه فورکس

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

تجزیه و تحلیل ۱۸ ژانویه فورکس
شاخص دلار به موقعیت از دست دادن خود همچنان ادامه میدهد. منجمله در تقویت یورو،و بخش جزیی از پوند انگلستان.با توجه به زمینه های مشبع بودن خبری،فعالیت‌های دلار امریکا،ممکن است که  بالا قرار گیرید.مهمترین وقایعه ماه دسامبر برای ارز امریکا،انتشار گزارش تورم است.پیش بینی کارشناسان خوش‌بینانه است،و برای همین،رشد و اصلاحات تقویت دلار امریکا،در صورت تایید و بیش از حد پیش بینی شده را رد نمیکنم.سخنان رئیس فدرال رزرو  جانت یلن را باید به اندازه کافی مورد توجه قرار داد.
پوند و دلار
اطلاعاتی که از ۱۵ ژانویه به دست آمده این است،که،در زمان کنفرانس خبری نخست وزیر بریتانیا، در  مورد خروج از اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا اعلام میکند.بازار ها به این نوع شایعات به اندازه کافی عکس العمل سخت و تند نشان دادند که با سقوط پوند همراه بود.اما این اطلاعات تایید نشده است،چون منجر به قویتر و تقویت پوند شد.با این حال برای حفظ و موقعیت سرمایه گذاران،لازم به مشوق های اضافیست،که به عنوان،یک گزارش می تواند  در  بازار کار بریتانیا ایفا کند.
۱۲:۳۰**تغییرات درخواستی در گرفتن مزایای بیکاری-بریتانیا دسامبر
۱۲:۳۰*میزان درخواست بیکاران برای اشتغال.-بریتانیا دسامبر
۱۲:۳۰**سطح بیکاری-بریتانیا دسامبر
انتشار غیره منتظره آمار خوب میتواند، حمایت لازم  برای ارز بریتانیا فراهم کند.در غیره این صورت موج بعدی فروش اجتناب ناپذیر است.
دلار و یورو
پس از شکست و تثبیت جفت ارزها در بالای سطح مقاومت ۱.۰۶۷۰فروشندگان موفق به بازگشتو حمایت شدند.اما برای از سرگیری یک حرکت صعودی رو به بالا مشوق های اضافی لازم است.به این عنوان که،چنین گزارشی میتواند در منطقه یورو بر نرخ تورم نقش ایفا کند.یاد اوری کنم که امروز،ارزیابی از شاخص نرخ مصرف کننده منتشر و چاپ خواهد شد.به اندازه کافی نرخ رشد بالا تایید شده است، ارزیابی اولیه میتواند از مشتریان پشتیبانی به عمل آورد.
۱۳:۰۰**شاخص نرخ مصرف کننده-منطقه اروپا.دسامبر
۱۳:۰۰** شاخص عمده قیمت مصرف کننده-منطقه اروپا.دسامبر                                                                  
اطلا عات بیشتر در مورد سطح قیمت ها،شما می توانید در دوره اموزشی(موضع مدیریت تجاری)یاد بگیرید.

بیشتر بدانید:

بررسی های فوق،عملا به عنوان نمونه است،و جنبه عملی برای اجرا کردن نمی باشد،و صرفا شامل یک توصیه می باشد.