• کابینۀ شخصی

روزی مناسب به منظور معامله با واحد ارزی ین

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده:
با مقایسه ی داده های اوایل سال و میزان نرخ کنونی یورو، افزایش رشد این شاخص در حدود ٪۱۱ می باشد. با توجه به شرایط کنونی، گشایش معاملات خرید این داریی، روز به روز خطرناک تر شده و همچنین خواهشمند تعویق فعلی اجرای معاملات فروش نیز می باشم. امکان جهش بردار این شاخص نسبی تا سطح ۱.۱۶ و حتی ارتقاع بیشتر این شاخص از سطح مربوطه، تا به عرضه رسیدن گزارش مربوط به نتایج نشست سران دستگاه ذخایر فدرال FRS USA به تاریخ ۲۶ جولای و به ساعت ۲۱:۰۰GMT، موجود خواهد بود. به عبارتی دیگر، ارزیابی ما، مبنی بر انتخاب ماه جولای به عنوان مرزی زمانی، به منظور کشف نقاط اوج نموداری و شکل گیری سیگنال های گرایش معکوس پیش رو می باشد.

 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن:
لازم به ذکر است، که اهداف کوتاه دیروزی و مقرر در سطح ۱۱۱.۶۰، مبنی بر فروش این دارایی، همواره به انجام رسیدند. هرچند کاهش آتی این شاخص، در پی افزایش پس زمینه های گزارشی پیش رو که از روز چهارشنبه تا پنج شنبه انتشار خواهند یافت، امکان پذیر می باشد. در طول این بازه ی زمانی منتظر نشر داده های ماه ژوئن ژاپن در رابطه با میزان نرخ سود خالص حساب بازرگانی و نشست سران بانک مرکزی ژاین در رابطه با میزان درصدی نرخ بهره ی بانکی در این کشور می باشیم. از نظر تکنیکی همواره در حال بررسی نحوه ی تحرکات نرخ گذاری ها در کنار بردار شاخص میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ی موجود، مدرج در نمودار ۲۴ ساعته هستیم و تخمین ما مبنی بر بازگرد معکوس بردار شاخص نسبی نرخ گذاری موجود، در آینده ای نزدیک می باشد.

 

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده:
دیروز شاهد فعالیت بازرگانان، به منظور حمایت از سطح حداکثر نموداری ۱.۳۱۰۰ و بازگشت معکوس (نزولی) گرایش بردار این جفت ارزی بودیم. به منظور تجدید فعالیت معاملات فروش، نفوذ ممکن نزولی بردار شاخص مربوطه به سطح ۱.۳۰۰۰، که به عنوان مانعی (از نظر روانشناسی) از اجرای  معاملات کوتاه (فروش) بوده، فرایند بهینه تری می باشد. 
ایست روند فروش کنونی دلار ایالات متحده در طول امروز، به دلیل بروز احساسات منفی اکثر بازرگانان، در رابطه با وضعیت وخیم این واحد ارزی نسبت به دیگر ارزهای پایه ای، امکان پذیر بوده و بدین سان، بازه ی معاملات امروزه، شامل محدوده ی میان سطوح ۱.۳۰۶۵-۱.۳۰۲۰، یعنی در طول کانال افقی گرایشی موجود، قرار گرفته است.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و ین ژاپن:
در رابطه با محدوده ی معاملاتی ممکن این شاخص نسبی، می توان از بازه ی مقرر مابین سطوح ۱۴۵.۷۵-۱۴۷.۳۰ به منظور اجرای معاملات کنونی استفاده نمود. کانال گرایشی موجود، شامل سطوح یاد شده، وسیله ای مطمئن به منظور ردیابی سطوح مقاومت و پشتیبانی برای اجرای معاملات آتی می باشد. فعالیت مضاف معاملاتی این جفت ارزی را، در طول گذر جلسات معاملاتی آسیا و تنها پس از نشر داده های آماری ژاپن، می توان مشاهده نمود.