• کابینۀ شخصی

چگونگی گرایش شاخص نرخ آتی نفت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پس از کاهش اخیر طولانی مدت نرخ نفت خام برنت WTI، خریداران این دارایی، توان دریافت نرخ معینی از زیان های پیشین خود را که در تی معاملات ماقبل متحمل شدند را پیدا نمودند. هر چند که، با توجه به روند کنونی شاخص نرخ دارایی مربوطه، از نظر تکنیکی، شاهد دستیابی اش به سطح مقاومت مهم تری چون: ۴۷.۰۰ دلار می باشیم و به این دلیل سطح تقاضا ی کنونی به منظور خرید طلای سیاه در بازار، در حال کاهش می باشد. همچنین لازم به ذکر است، که نرخ گذاری کنونی در بازه ی نازکی از کانال گرایش افقی موجود در نمودار مربوطه که شامل سطوح $۴۷.۰۰-$۴۶.۰۰ می باشد، به دام افتاده و نفوذ نمودار این شاخص به هر یک از سطوح موجود در کانال گرایشی کنونی، اجازه ی ردیابی اهداف کوتاه مدتی را به بازرگانان، به منظور اجرای حداقل معاملات ممکن، ارائه خواهد نمود. 

نفوذ بردار شاخص نرخ گذاری فعلی به سطح مقاومت $۴۷:۰۰ و تحکیم نرخی اش در محدوده ی بالایی این سطح، امکان افزایش آتی این شاخص و ادامه دار شدن رشد نرخ کنونی را به سمت سطح مقاوم ۵۰/$۵۰:۰۰ میسر خواهد ساخت. نه چندان دورتر از سطح مقاومت پیشتر یاد شده، شاهد گذر خط گرایش آشکاری که با اتصال سه نقطه ی نموداری حداکثر ماقبل اش پدیدار گشته، می باشیم. 

در صورت نفوذ بردار نرخ مورد نظر به سطح پشتیبانی $۴۶:۰۰،  ایستگاه اصلاحی بعدی در اطراف نقطه ی نموداری حداقل ماقبل بوده، که شامل ۴۵.۰۰/۲۰ می باشد.


هرچند لازم به ذکر است، که شکست سطح پشتیبانی $۴۵:۰۰ از طریق بردار نرخ کنونی، می تواند نشانگر سیگنالی تاییدی، مبنی بر ناتوانی فعلی خریداران بوده و بدین سبب، باعث گشایش مسیری جدید به جهت دستیابی نرخ آتی به سطح پشتیبانی $۴۱:۰۰ و حتی به محدوده ی پایین سی و نهمین کندل درج شده در نمودار گردد.

ساعت ۱۷:۳۰ ایالات متحده- داده های وزارت نیرو در رابطه با میزان ذخایر نفت خام در آمریکا  Crude Oil Inventories:
در حین انتشار گزارش های مربوط به میزان ذخایر نفت خام و فرآورده های نفتی ایالات متحده، امکان افزایش نوسان های شاخص نرخ طلای سیاه بسیار میسر می باشد. همواره یادآورم، که میزان ذخایر نفت خام در طول هفته ی گذشته به میزان ۷.۵ میلیون بشکه، کاهش یافته. هرچند، که طبق نظریات متخصصین، کاهش میزان ذخایر نفت خام در طول هفته ی دوم ماه جولای مساوی با ۳.۶ میلیون بشکه می بوده. در صورت بروز روندی کندتر از کاهش نرخ داده های مورد نظر در آینده، شاهد کاهش مسلم نرخ نفت خام در بازار خواهیم بود.