• کابینۀ شخصی

تحلیل جفت ارز EUR/USD

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

بازار آمار تورم را نادیده می گیرد

گزارش تورم منتشر شده از ایالات متحده تاثیر مورد انتظار را بر بازارها نداشت. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.6 ماهانه و 3.7 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.
تورم بالا مشکل اصلی فدرال رزرو است که این بانک مرکزی بیشتر از یک سال است که فعالانه با آن مبارزه کرده است. اما ظاهرا اکنون ما باید نه به نرخ تورم کلی، بلکه به اجزای جداگانه آن نگاه کنیم. به هر حال، این افزایش قیمت نفت بود که بیش از نیمی از افزایش کل شاخص CPI را به خود اختصاص داد. از آنجایی که افزایش قیمت نفت ربطی به فعالیت های اقتصادی در ایالات متحده ندارد، بلکه تنها با محدودیت های تولید توسط عربستان سعودی و روسیه مرتبط است، فدرال رزرو می تواند تورم فزاینده را نادیده بگیرد.
در این حالت است که ما می توانیم واکنش بازار به افزایش غیرمنتظره و قوی تورم از ایالات متحده را توضیح دهیم. به هر حال، افزایش بیشتر نرخ بهره پایه فشار قابل توجهی بر قیمت نفت وارد نخواهد کرد، بلکه تنها یک رکود و کاهش قابل توجه تولید می تواند منجر به این شود.

تحلیل تکنیکال

به احتمال زیاد، قیمت این جفت ارز به تثبیت خود در کانال جانبی تشکیل شده، در پایین منطقه مقاومتی 1.0775 – 1.0805، تا زمان اعلام نتایج رأی گیری در مورد نرخ بهره فدرال رزرو، ادامه خواهد داد. شکست این منطقه مقاومتی نشان دهنده آمادگی گاوها برای صعود تا 1.0945 و در ادامه سطوح مقاومت فنی بعدی 1.1040 و 1.1140 است.
سناریوی نزولی می تواند در صورت شکست کاذب منطقه مقاومت فنی 1.0775 - 1.0805 و بازگشت سریع قیمت ها به زیر 1.0775 فعال شود.