• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۰۵.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

یکی از عوامل مهم و تضعیف کننده ای که در صورت وقوع، سبب افت واحد ارزی دلار ایالات متحده خواهد شد، شامل نزدیک گشتن طوفان ایرما به سواحل این کشور می باشد. این امر بدین معنی است، که تنها در صورت دریافت سیگنال های تجاری اختصاصی و نشریات پیش زمینه های آماری مربوط به واحد ارزی مشخص و موجود در جفت های پایه ای دلار، می توان به فروش این واحد ارزی، پرداخت. 

واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا
چرا کاهش های طولانی مدت این واحد ارزی چندان عمیق نمی باشند؟ 
چرا که یکی از عوامل تخریب کننده ی تصورات تکنیکی فعلی، مبنی بر فروش واجب این واحد ارزی با توجه به تایم فریم های گوناگون مربوطه، بروز این قبیل از کاهش های مبهم و بی نتیجه می باشد. به همین دلیل نیز، بدون انجام تحلیلات تکنیکی، به انتظار دریافت سیگنالی مطمئن خواهیم نشست. بازه ی مقاومتی مهم این روز، شامل سطوح ۱.۱۹۳۹-۱.۱۹۲۸، می باشد. در صورت پایدار بودن این بازه، در مقابل نفوذ های نرخی، با شکل گیری کندل های آویزان (مبنی بر بازگشت به زود نرخ و آغاز گرایش معکوس)، در نمودار های میان روزی معاملات این واحد ارزی، مواجه خواهیم شد. احتمال بروز چنین پدیده ای، در پی انتشار داده های اقتصادی کلان ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا، میسر خواهد بود.
بدین سبک نیز، اولویت بندی گرایش های معاملاتی، از آن فروش این دارایی خواهد بود. در صورت عدم شکل گیری بازگشت های قابل توجه نرخی پس از اصابت با سطح یاد شده، با تست استقامتی دوباره ی سطح ۱.۲۰۰۰، به دست نرخ گذاری ها، مواجه خواهیم شد. 

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
بازه ی معاملاتی دیروز، همواره مورد استفاده بوده و در صورت بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطح پشتیبانی ۱۰۹.۰۰ و یا ضلع زیرین کانال گرایش افقی موجود در نمودار ۲۴ ساعته، اولویت معاملاتی، با بازگشایی معاملات خرید این دارایی، خواهد بود. با این وجود، ریسک کنونی، شامل ابهام تحرکات نرخی در پیش رو و افت ناگهان نرخ دلار ایالات متحده بوده، که مستقیما مربوط به نزدیکتر شدن طوفان یاد شده به سواحل این کشور می باشد. افت قابل وقوع جفت ارزی USDJPY، در صورت وقوع این حادثه می تواند تا سطوح ۱۰۸.۵۰-۱۰۸.۷۰ ادامه پیدا کند.

جفت ارزی پوند استرلینگ و دلار ایالات متحده
موقعیت فعلی این جفت ارزی همواره مبهم بوده و به دلیل مستقر بودن نرخ گذاری ها داخل بازه ی مقاومتی مهمی از ابرهای ایچیموکو، که شامل ۱.۳۰۱۷-۱.۳۰۰۰ می باشد، تحرکات آتی نرخی، فعلا نا معلوم جلوه خواهند نمود. بدین سبب نیز، تا قبل از دستیابی نرخ گذاری ها به محدوده ی مربوطه، به معاملات فروش این جفت ارزی، نمی توان اولویت بخشید. فعلا بهتر است، که به معامله با استفاده از دارایی مورد نظر، پرداخت ننمایید.