• کابینۀ شخصی

سطح نموداری ۹۳، در تحرکات شاخص دلار ایالات متحده

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

جفت ارزی یورو اتحادیه اروپا و دلار ایالات متحده
دیروز شاهد دستیابی شاخص نسبی EUR/USD به نرخ ۱.۱۷۰۰  بوده ایم. شاخص کنونی دلار همواره در حال یاری دادن به فروشندگان واحد ارزی یورو به منظور انجام گیری معاملاتشان می بوده. هرچند که تنها همین واقعه دلیل فعلی ما، به منظور جهت یابی و انجام معاملات فروش این دارایی در بازار می باشد. در طول دیروز و با توجه به نمودار ۲۴ ساعته، شاهد شکل گیری کندل گرایش معکوس با سایه ای بلند از سمت بالای کندل (که مبنی بر بالا بودن میزان فشار  از سوی سطح مقاومت و گرایش معکوس نزولی آتی می باشد) بوده ایم. این کندل را به عبارتی دیگر ستاره ی ثاقب نیز می نامند. چنین پیکربندی، مبنی بر سیگنالی معتبر به منظور آغاز معاملات کوتاه (فروش دارایی مورد نظر) می باشد. هرچند که ارزیابی های ما، مبنی بر امکان شکل گیری تنها دو نوع متفاوت از گرایش های آتی شاخص مربوطه خواهد بود. دلیل چنین احتمالی، انتشار داده های سیستم ذخایر فدرال در رابطه با نرخ درصدی بهره ی بانکی آمریکا و تفسیرات آتی و بیانیه های الحاقی پیش رو بوده، که به ساعت ۱۸:۰۰GMT به وقوع خواهد پیوست و سبب افزایش نوسانات آتی نرخ گذاری ها و فعالیتهای معاملاتی این جفت ارزی خواهد شد، می باشد. ( کاملا بر عکس تحرکات سه روز اخیر نرخ گذاری های این شاخص، که در اصل توان ازیابی نه تنها یک نقطه ی هدفی، بلکه اهداف معاملاتی بیشتری را به ما اهدا خواهد کرد.)
۱- اجرای معاملات فروش به نرخ جاری بازار- با محدود نگاه داشتن میزان زیان مالی (stop-loss) بالای سطح ۱.۱۷۲۰ و اسکان نقطه ی هدفی take-profit در نزدیکی سطح ۱.۱۵۵۰
۲- انتظار تا ساعت ۱۸:۰۰GMT به منظور آغاز جلسه ی امروز سران  سیستم ذخایر فدرال در رابطه با نرخ درصدی بهره ی بانکی آمریکا، و دریافت نقطه ی هدفی جدیدتری (در نزدیکی سطح حداکثر نرخ گذاری های دیروز) به منظور ورود به معامله.

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن
از نظر تکنیکی و با ارزیابی شواهد موجود، بردار نرخ گذاری ها همواره از تاریخ ۱۱ جولای، خط گرایش نزولی را تحت نفوذ صودی خویش قرار داده و همچنین شاهد نوسانات اصلاحی تحرکات بردار این دارایی در کانال افقی سطح ٪۳۸.۲ فیبوناچی نیز بوده ایم . هم اکنون می بایست به معاملات فروش میان روز این دارایی، تا دستیابی نرخ موجود به سطح ۱۱۱.۵۰ (محدوده ی ٪۲۳.۶ فیبوناچی) و خرید این دارایی، تا رسیدن نرخ به سطح ۱۱۲.۳۰ (محدوده ی ٪۵۰ فیبوناچی) پرداخت.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده 
این جفت ارزی در طول امروز، از درجه ی ریسک بالایی برخوردار می باشد. داده های سه ماه دوم سال بریتانیا در رابطه با نرخ شاخص تولیدات ناخالص داخلی این کشور و نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال آمریکا به منظور تجدید نرخ درصد بهره ی بانکی در این کشور، همواره به عنوان دلایلی قاطع به منظور ایجاد نوسان های شدید در نرخ این جفت ارزی به حساب می آیند. 
در صورت نفوذ بردار نرخ گذاری ها به سطح ۱.۳۰۰۰، به شروع معاملات فروش این دارایی، تا دستیابی نرخ جاری به سطح ۱.۲۹۷۰ خواهیم پرداخت. با توجه به نمودار ۲۴ ساعته ی دیروز، شاهد اتمام جلسات معاملاتی روز سه شنبه تحت فشار فروشندگان دارایی موجود بوده ایم و در صورتی که، در جریان رشد جاری شاخص نرخ دلار ایالات متحده، دستیابی نرخ گذاری ها حداقل تا سطح ۹۳ به وقوع نپیوندد، شاهد افت نرخ واحد ارزی پوند استرلینگ تا محدوده ی ۱.۲۸۵۵ خواهیم بود. اما در صورتی که نرخ دلار به افت کنونی شاخص خویش ادامه دهد، می توان با رشد نرخ پوند استرلینگ تا بازه ی هدفی کمی پیشتر یاد شده، که شامل سطوح ۱.۳۲۲۰-۱.۳۲۰۰ می باشد، مواجه شد.

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و ین ژاپن
در صورت نفوذ صعودی بردار نرخی به سطح ۱۴۶.۰۰، می بایست به بازگشایی معاملات خرید با اسکان دادن نقطه ی هدفی در سطح ۱۴۶.۷۰ پرداخت. در حال حاضر، بازه ی بحرانی کنونی از نظر زمانی شامل محدوده ی میان ساعات ۰۸:۳۰GMT و ۱۱:۰۰GMT می باشد. همان طور که دیرتر یاد شد، به ساعت ۰۸:۳۰GMT امروز منتظر نشر گزارش های مقدماتی مربوط به میزان تغییرات نرخ تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا در طول سه ماه دوم سال می باشیم. همچنین به ساعت ۱۱:۰۰GMT شاهد نشر داده های مربوط به نتایج نشست سران سیستم ذخایر فدرال در رابطه با نرخ درصد بهره ی بانکی در ایالات متحده نیز خواهیم، که مسلما باعث ایست فعالیت های معاملاتی بازرگانان، که کمی پیشتر و تحت تأثیر داده های شاخص تولیدات ناخالص بریتانیا به جریان افتاده است، خواهد شد.